Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalsta programma skolēniem

    

Aglonas novada Aglonas vidusskola un Priežmalas pamatskola bija pieteikušas savu dalību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) aktivitātē 4.9. “Sociālās atstumtības risku mazināšanas programmas īstenošana projektā iesaistītajās pašvaldībās atlasītajās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada decembris līdz 2013. gada decembrim, pagarināts līdz 2014. gada aprīlim. Programmas mērķis ir uzlabot jauniešiem svarīgas institūcijas – skolas darbības kvalitāti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbalstu jauniešiem izglītības un attīstības procesā, atbilstoši viņu vajadzībām. Programma ir preventīva un skolēnkoncentrēta, universāla (visām vecuma grupām) un iekļaujoša (visiem jauniešiem).

Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts ietvaros karjeras un izglītības portāls ir izstrādājis interaktīvu atbalsta programmu skolēniem. Šajā interaktīvajā atbalsta programmā skolēniem ar attēlu un jautājumu palīdzību iespējams noskaidrot, kā rīkoties un risināt dažādas problēmsituācijas, kā pieņemt lēmumus un uzlabot mācīšanās prasmes, kā sekmīgi veidot karjeru un veidot veiksmīgas un pozitīvas attiecības ar līdzcilvēkiem. Atbalsta programmu veido sešas sadaļas:

-          Karjeras atbalsta programma

-          Atbalsta programma pozitīvai uzvedībai

-          Studentu un skolēnu sadarbības veicināšanas programma

-          Vienaudžu lasītprasmes mācīšanās atbalsta programmaNoslēdzies

-          Sociāli emocionāla audzināšana

-          Vecāku pienākumi

Katra sadaļa veidota no 20 jautājumiem, kurus paskaidro plašāk pamācoši video, sniedzot gan situācijas raksturojumu, gan skaidrojot pareizās atbildes jēgu un nozīmi.

Interaktīvā atbalsta programma skolēniem izveidota, lai risinātu biežākās problēmas skolēna personiskajā un skolas ikdienā, tā mazinot to sociālās atstumtības risku.

Sākt atbalsta programmu var šeit: http://www.prakse.lv

Interaktīvā atbalsta programma skolēniem tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) ietvaros.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv