Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalstīti Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumi 2012. gadā

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2012. gadā tiks atbalstīti šādi Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumi veselības aprūpē:

  • pacientu iemaksu un līdzmaksājuma kompensāciju un dienas stacionāra pakalpojumu apmaksu trūcīgām personām;
  • zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu trūcīgām personām 100% apmērā;
  • mājas aprūpi pacientiem ar smagām slimībām;
  • primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu;
  • ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbību;
  • stacionāro pakalpojumu koncentrēšanu pacientiem ar garīgām slimībām, attīstot aprūpi dienas stacionāros.

Līdz ar to atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācijā, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, no 2012. gada 1. janvāra attieksies tikai uz trūcīgām personām, kuras par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet vairs neattieksies uz personām, kurām nebija trūcīgās personas statuss, bet kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 120 latus mēnesī vai sastādīja 120 – 150 latus mēnesī. Šo divu kategoriju iedzīvotājiem izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs vairs nebūs jāuzrāda. Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi 2006. gada 19. decembra MK noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Ja pacients būs stacionēts 2011. gadā un uz stacionēšanas brīdi viņam būs izsniegta izziņa par piederību iepriekš minētajām grupām, bet pacienta izraksta no stacionārās ārstniecības iestādes 2012. gadā, tad Nacionālais veselības centrs veiks norēķinus par pacientu iemaksas kompensāciju atbilstoši normatīvos noteiktajai kārtībai, kāda tā bija stacionēšanas brīdī.

No 2012. gada 1. janvāra netiks kompensēti izmitināšanas izdevumi, ja pacients, saņemot ambulatoros dienas stacionāra pakalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības iestādē. Līdz ar to ārstniecības iestādes par šo pakalpojumu varēs no pacientiem iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas pakalpojumu cenrāžiem.