Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalstīts Aglonas novada centrālās bibliotēkas pieteikums projekta konkursam ,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”

  2014. gada jūlijā Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālās bibliotēka izsludināja projektu konkursu, ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds ,,Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Projekta mērķis – sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgas literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Pēc projekta izvērtēšanas no Valsts Kultūrkapitāla fonda Aglonas novada centrālajai bibliotēkai tika piešķirts finansējums 443,55 eiro apmērā. Novembra sākumā ir saņemtas 54 grāmatas un 3 audiogrāmatas. Bibliotēka saņēma augstvērtīgus izdevumus daiļliteratūrā un dažādās nozarēs : mākslā, literatūrzinātnē, dabaszinātnē, filozofijā.

Ņemot vērā to, ka bibliotēkas projekts ir atbalstīts, papildus Aglonas novada bibliotēkas šogad saņems arī grāmatas programmas «Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai» ietvaros. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas grāmatu izstādes fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv