Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalstīts Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_ieguld_eskarogs_598x109

2010.gada 13.maijā MK pieņēmis zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atļāvis valsts aģentūrai „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.1 punktā noteikto slēgt civiltiesiskos līgumus un vienošanās par šādu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros apstiprināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu par kopējo summu LVL 9 615 427,89 apmērā.

Daudzu projektu vidū ir apstiprinājums par Aglonas novada domes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/112 „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai finansējumu LVL 424 600,53 apmērā. Līgums tiks noslēgts tuvākajā laikā un tiks izsludināts pašvaldības iepirkuma atklātais konkurss.