Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atbalsts labdarībai un brīvprātīgā darba popularizēšanai

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” ir uzsācis projekta “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” īstenošanu. Tas aptvers Preiļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadus.  Projekta mērķis ir Viduslatgales iedzīvotāju iesaiste kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā caur labdarību un brīvprātīgo darbu.

Projektā tiks iesaistīti organizācijas dibinātāji, darbinieki un brīvprātīgie darbinieki, visu piecu novadu jaunieši – brīvprātīgā darba veicēji, kā arī visu novadu iedzīvotāji. Projekta ietvaros Fonda dibinātāji, darbinieki un brīvprātīgie darbinieki kaldinās jaunas ziedojumu piesaistes taktikas un apsvērs brīvprātīgā darba popularizēšanas iespējas. 24 jaunieši apgūs brīvprātīgā darba īstenošanas praktiskās iemaņas. Visu piecu novadu iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties ar savām idejām un redzējumu Apkaimes ideju darbnīcās Preiļu novadā, Aglonā, Riebiņos, Vārkavā un Līvānos. Projekta kulminācijas pasākums, kam jau tagad aicinām ikvienu rezervēt laiku dalībai, ir Aktīvo iedzīvotāju forums „Darām pa savam”. Forums notiks oktobra pirmajā nedēļā Preiļos, pulcinās vairāk kā simts piecu novadu iedzīvotājus, kam nav vienaldzīga sava dzīves un kopienas telpa.

Projekta ietvaros tiks veidots video materiāls par labdarības un brīvprātīgo darbu Viduslatgalē. Lai iedrošinātu iedzīvotājus ziedot un atvieglotu ziedošanas procedūru, tiks izveidota iespēja ziedot elektroniski Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapā.

Projekta gaitu un rezultātus atspoguļosim gan mājaslapā, gan vietējos preses izdevumos.

Projekta rezultātā tiks popularizēta labdarība, filantropija un brīvprātīgais darbs, tiks piesaistīti jauni brīvprātīgie, apzinātas efektīvākas ziedotāju piesaistes taktikas, veicināta iedzīvotāju iesaiste un līdzdarbība novadu attīstībā un kopējas dzīves kvalitātes uzlabošanā, informēta sabiedrība par brīvprātīgo darbu un labdarību Viduslatgalē, tiks dots ieguldījums filantropijas, labdarības un brīvprātīgā darba kultūrā.

Projektu īstenos Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Aglonas un Vārkavas novados no 2019. gada maija līdz oktobrim.

 

Projektu “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana” (proj. nr. 2019.LV/NVOF/DAP/007/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 10747, 08 EUR.

 

Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgā vairākus novadus aptverošā labdarības organizācija Latgalē. Vairāk informācijas par fondu organizācijas mājaslapā www.vlpf.lv

 

Informāciju sagatavoja: Evija Caune, e-pasts: vlpf@inbox.lv, tālruņa nr. 28399197