Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalsts norēķiniem par elektrību aizsargātiem lietotājiem

2015.gada 1.janvārī atveroties elektroenerģijas tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas varēs saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.

Atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo piedāvātajiem Elektrum produktiem.
Līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Aizsargātās personas vārda. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par elektrību, kuru patērē īrētā mājoklī vai ja par elektroenerģiju norēķinās ar namu apsaimniekotāju.

 Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām
Trūcīgas un maznodrošinātās personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam *, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesakās – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām iesniegs pašvaldību sociālie dienesti.
Atbalsts par norēķinu periodu tiek piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās personas statuss bija spēkā iepriekšējā mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas atspoguļosies februārī izrakstītajos rēķinos) saņems tie, kam decembrī bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.
Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēķināta maksājuma summa, ietverot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mobilo tālruni.

Kas jādara?
1. Aizsargātajam lietotājam jāizvēlas kāds no Latvenergo Elektrum produktiem.
2. Noformējot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, sociālajā dienestā jāpaziņo Latvenergo līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalstu. (Līgums var nebūt slēgts ar aizsargāto personu, bet ar namu apsaimniekotāju vai izīrētāju).
3. Informāciju par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu Latvenergo saņems no sociālajiem dienestiem, tāpēc atbalsta saņemšanai papildus nekur nav jāpiesakās. Piešķirot atbalstu, Latvenergo nosūtīs atbalsta saņēmējam informāciju par atbalsta piešķiršanu un kārtību, kā turpmāk veicami norēķini. Ja atbalsts tiks attiecināts uz citas personas līgumu (piem. namu apsaimniekotājs vai izīrētājs), informācija par piešķirto atbalstu tiks nosūtīta kopā ar rēķinu.

 Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par cenu, kas atbilst Starta tarifam*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Lai saņemtu atbalstu, būs jāaizpilda pieteikšanās forma, kas būs pieejama portālā e-latvenergo.lv no 1.janvāra. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.
Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā tiks aprēķināta maksājuma summa, ietverot pienākošos atbalstu, un nosūtīta SMS veidā uz Aizsargātās personas norādīto mobilo tālruni.
* Starta tarifa aprēķinā iekļauta cena par elektroenerģiju 0.0131 EUR/kWh un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme.

Avots: AS “Latvenergo”

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv