Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atceroties pagātni, strādājam tagadnē un veidojam nākotni!

Tapis videoklips par Kundzinišku ceļmalas krusta iesvētīšanas pasākumu, kas notika 23.jūlijā.

Lai spētu dzīvot starp cilvēkiem, mums jāpieņem un jāatzīst ikviens ar viņam doto individualitāti. Patiesībā mums, cilvēkiem, jāatzīst, ka dzīvojot pašiem, jāļauj dzīvot arī citiem. Krucifiksa atjaunotāji Kundzinišku ceļmalas krustu iecerējuši pozicionēt arī kā novada reliģiskās sadraudzības vietu. Uz iesvētīšanu bija aicināti novada pagastu iedzīvotāji – katoļi, pareizticīgie un vecticībnieki, jo domājot par novadu, par izaugsmi un nākotni, kopā esot, draudzīgi un saticīgi būsim spējīgi veikt lielus darbus.

Dievs nekritizē cilvēku rīcību, viņš vienmēr atbalsta cilvēka labos darbus un apgaismo cilvēku prātus, lai ikviens varētu izprast dzīves likumus un dzīvotu ar tiem saskaņā. Ticība un Dieva vārds, lai vieno mūs!