Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atceroties Romas pāvesta Jāņa Pāvila II vizīti Aglonā

Aizritējuši 20 gadi kopš Latvijā, Aglonā viesojās Romas pāvests Jānis Pāvils II. Par godu šim nozīmīgajam un aizkustinošajam notikumam Aglonas Bazilikā 9.septembrī tika rīkots atceres pasākums. Bazilikā tika celebrēta īpaša Svētā mise.

Jānis Pāvils II Latvijā bija ieradies 1993. gada 8. – 10. septembrī.

Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis vēsta, ka uz 20-gades atceres sarīkojumu bija ieradies arī Juris Vectirāns, Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto Spēku rezerves ģenerālis, kuram 1993.gadā bija uzdota ļoti svarīga un atbildīga misija sagatavot visu nepieciešamo pāvesta vizītei, rūpēties par Svētā tēva drošību.

Atmiņā daudziem ir palicis brīdis, kad pāvests pabrauca garām savā papamobilī, sirdīs bijis savāds satraukums. Tas bija neapzināti, bet patiesi, jo Romas pāvests Jānis Pāvils II bija garīgi tīrs, sirsnīgs cilvēks, kurš spēja apkārtējos dziļi un labestīgi iespaidot.

Izskanēja stāsti par to, kādu iespaidu katra dzīvē atstājusi satikšanās ar vienu no izcilākajiem sava laika svētajiem, kādas emocijas un domas pārņēma ikvienu, kurš vēl arvien atceras dienu pirms divdesmit gadiem. Romas pāvests Jānis Pāvils II cilvēku atmiņā ir palicis kā izcils Dieva vārda sludinātājs, kas uzsvēra lūgšanas nozīmi, vēršanos pie Dieva un klausīšanos Dievā.

Ikgadu no 8. līdz 10. septembrim katoļu baznīca svin atceres dievkalpojumus par godu šim notikumam.

Desmitajā gadadienā kopš Svētā tēva vizītes Baltijas valstīs tika izdota grāmata, kurā apkopotas visas uzrunas, ko Svētais tēvs sacīja šī apmeklējuma laikā: ierodoties Latvijā, Svētā Jēkaba katedrālē, Rīgas Domā, Svētajā Misē Mežaparkā, Svētajā Misē Aglonā, Latvijas Universitātē un atvadoties no Latvijas.

Pāvesta homīlija Svētās Mises laikā Aglonā 1993.gada 9.septembrī

Atvadoties no Latvijas, Romas pāvests Jānis Pāvils II savā uzrunā bija uzsvēris: „Drīz atstāšu latviešu zemi, kas mani uzņēma tik viesmīlīgi. Paturēšu atmiņā – un it īpaši sirdī – to, ko šajās dienās pārdzīvoju kopā ar jums: ticības apliecināšanu Euharistijas svinībās Mežaparkā un Aglonas dievnamā, brālības izjūtu lūgšanas brīžos kopā ar citu kristīgo Baznīcu pārstāvjiem, lielas un kopīgas cerības izpausmi, tikšanos ar kultūras pasauli, kas notika vakar vakarā Rīgas universitātē, tikšanos ar bīskapiem un priesteriem, ar garīgo ordeņu brāļiem un māsām, ar semināristiem. Paturēšu savā sirdī arī grūtības, kas nomoka jūsu zemi, un solu lūgt no Dieva jums tālredzību, gudrību un nepieciešamo drosmi tās pārvarēt.”

 

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv