Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atjaunots Priežmalas pamatskolas sporta laukums

Priežmalas pamatskolas skolēnu vecāku iniciatīvas grupa piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonda” mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2017” un ieguva finansiālo atbalstu projektam „Priežmalas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana” 543 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā tika atjaunotas un nokrāsotas brīvdabas vingrošanas iekārtas, kā arī demontētas un novāktas vecās un bīstamās. Tika atjaunots basketbola laukums, iegādāti futbola vārtu un volejbola tīkli, salabots un nokrāsots slīdkalniņš, atjaunota atpūtas soliņu virsma un izveidota šķēršļu josla un smilšu kaste, atjaunots skrejceliņš. Vecāki strādāja brīvdienās, iesaistot darbā arī esošos un bijušos skolēnus. Diemžēl šīs vasaras laika apstākļi traucēja veikt darbus ieplānotajā laikā, kā arī izmantot atjaunotā laukuma piedāvātās iespējas.

Tomēr gan pašiem projekta īstenotājiem, gan skolēniem un skolotājiem bija gandarījums un sajūsma par padarīto, jo visi plānotie mērķi un uzdevumi tika īstenoti – sporta laukuma teritorija tagad ir droša vide bērniem, tā ieguva spilgtas krāsas, kuras piesaista visu iedzīvotāju uzmanību. Ar nepacietību gaidīsim nākamo vasaru, lai izbaudītu sportošanas prieku!

Pateicība nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds” par iespēju uzlabot un labiekārtot apkārtējo vidi, realizēt ieceres.

Milzīgs paldies Karīnas Bogdanovas vadītajai vecāku iniciatīvas grupai par ieguldīto darbu, līdzfinansējumu degvielas iegādei un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē!

Informāciju iesniedza:  Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv