Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšana

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Informācija par pieteikšanos (PDF, 32kB)
 

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aina Dzalbe
Krāslavas rajona partnerības
Valdes locekle
Tālr.: 26195753
E-pasts: aina.dzalbe@inbox.lv
www.kraslavaspartneriba.lv