Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atklāts Aglonas novada Kopienas resursu centrs

30. janvārī Aglonas BJBLPC “Strops” notika Aglonas novada Kopienas resursu centra atvēršanas svētki, kurus rīko Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. 

Kopienas resursu centrs tapis Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Kopienas resursu centra galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Turpmāk centrs būs vieta, kur novada iedzīvotāji varēs tikties un realizēt savas idejas vietējās kopienas attīstībai. Kopienas resursu centrs tiek atvērts, lai īstenotu projekta “Darbīgās kopienas” galveno ideju – attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana.
Kopienas resursu centra atvēršanas pasākumā piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā pārstāve, projektu vadītāja Anete Blūma, Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa, Aglonas novada pašvaldības un izglītības iestāžu pārstāvji. Par tuvākajām aktivitātēm Aglonas novada Kopienas resursu centrā pastāstīja Māra Ušacka,  projekta koordinatore. Pasākuma turpinājumā klātesošiem tika piedāvāts piedalīties grāmatzīmju izgatavošanas meistarklasē, ko vadīja Inta Reča. Lielu interesi radīja arī jauna izšūšanas mašīna, kas tika iegādāta Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros. Šūšanas pulciņa vadītāja Marita Grebeža stāstīja par jauno šujmašīnu, rādīja, kā tā darbojas praksē. Šūšanas pulciņa dalībniece Sabrīne, Aglonas vidusskolas 12. klases skolniece, no auduma ar izšuvumu sašuva skaistu maisiņu, ko var izmantot zāļu tējas uzglabāšanai.
Kopienas resursu centrā notiks Aglonas novada iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana. Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, varēs piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu, vides uzlabošana un vietējās kopienas attīstība. Kopīgi darbojoties, bērni apgūs jaunas zināšanas, līdzdarbības prasmes un mācīsies uzņemties atbildību par pienākumiem, kas viņam uzticēti.

FOTOGALERIJA

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv