Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atmiņu mozaīka gada ritumā

Vecgada vakarā esam aizvēruši vienas durvis un jaunajā gadā atvēruši jaunas – ar skatu uz gaišāku un labāku nākotni. Taču, lai skatītos nākotnē ar jauniem mērķiem un apņēmību, atskatīsimies uz 2016. gada nozīmīgākajiem darbiem un notikumiem Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops.”


Aglonas BJBLPC „Strops” vārds enerģiski  tiek nests  gan šeit pat Aglonas novadā, gan tālāk Latvijā un arī pasaulē. 2016. gadā centra apmeklētāju skaits bija 9675. Mācību gada laikā mēnesī kopā centru apmeklēja 1074 cilvēki, t.i.  vidēji 43 bērni un jaunieši dienā. Vasaras mēnešos centru apmeklēja vidēji 20-25 bērni dienā. Aktīvākie bērnu un jauniešu centra apmeklēji bija Aglonas pagasta bērni un jaunieši, kā arī bērni un jaunieši no citiem novadiem un Aglonas ciemiņi, mazāk apmeklētāju bija no Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastiem.
Centrs piedāvā visaptverošas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem. Katru dienu ir iespējams spēlēt galda spēles, daudzfunkcionālās un attīstošās spēles, darboties ar lego un likt puzles.

2016. gadā tika iegādātas 8 jaunas galda spēles, 1 lego konstruktoru komplekts, biljards. Bērni labprāt skatās jaunākās multfilmas, klausās mūzikas ierakstus, zīmē, darbojas radoši.

Centrs nodrošina interneta izmantošanas iespējas. Interesentiem tiek nodrošināti 5 datori.

Aizvadītajā gadā bija iespēja apmeklēt radošās darbnīcas: „Čaklās rociņas”, „Plastika”, darboties pulciņā „Prasmju lāde”, attīstīt un pilnveidot savu dejotprasmi pulciņā „Ritma dejas”, kā arī apgūt vai pilnveidot ģitārspēles prasmes.

Pirmsskolas vecuma bērni labprāt apmeklē muzikālās nodarbības, dzied „Bērnu popgrupā”.

Katru dienu centrā notiek nodarbības kāda no pulciņiem vai aktivitātēm, kur bērni var rast savām interesēm, prasmēm un vēlmēm atbilstošu nodarbošanos. Jāpiebilst, ka visas nodarbības, aktivitātes un tajās izmantotie materiāli bērniem un jauniešiem tiek nodrošināti bez maksas.

Pulciņu un nodarbību laikā bērni gatavoja dažādus dekorus no dabas materiāliem, papīra un otrreizējās pārstrādes materiāliem. Īpašu interesi gada nogalē bērnos raisīja Adventa vainagu izgatavošana.

Īpašu atsaucību raisa kulinārās nodarbības, kuru laikā bērni paši gatavo našķus, klāj galdus un degustē pašu gatavotos kulināros gardumus.

Centrā tika organizēti arī tematiskie pasākumi: „Klaunu ballīte”, „Supermeitene 2016”, „Mūsu lidojums”, „Spicais zēns 2016”, „Spoki Latvijas muižās un pilīs” u.c.

Telpas un centra apkārtne vienmēr tiek noformētas atbilstoši svētkiem un gadskārtu tradīcijām.
Mēs rosinām bērnus un jauniešus attīstīt loģisko domāšanu, regulāri rīkojam prāta un sporta spēļu turnīrus, piemēram, dambretes, šaha, kriketa, novusa, šautriņu, frisbija turnīrus.
Arī vasaras sezonā tiek organizētās aktivitātes, radošās darbnīcas, bērnu diskotēkas, āra spēles un konkursi.
Bērnu vidū ir iecienīta dzimšanas dienu ballīšu organizēšana centrā, klases vakaru svinēšana.

Mēs ar prieku uzņemam arī pavisam mazus interesentus, tiesa – tikai kopā ar vecākiem. Uz centru nāk arī paši jaunākie centra apmeklētāji – divgadnieki, trīsgadnieki, lai kopā ar vecākiem padarbotos, paspēlētos bērnu rotaļu istabā.

2016. gadā, sadarbībā ar izglītības darba speciālisti interešu izglītības jomā un novada izglītības iestādēm, centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – konkurss „Anekdošu virpulis 2016”, konkurss-izstāde „Lidice 2016”, novada dzejas un dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”, novada jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, novada skatuves runas konkurss.

Aglonas novada biedrība „Ideju strops” vasaras laikā īstenoja Aglonas novada domes finansēto jauniešu iniciatīvu projektu „Nāc un spēlē!”. Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts slidkalniņš Aglonas BJBLPC „Strops” teritorijā, nodrošinātas basketbola, futbola, volejbola bumbas un pumpis individuālajām un komandu spēlēm, kā arī nopirktas astoņas galda spēles dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.

Pagājušā gada septembrī veiksmīgi tika pabeigta projekta „Tu esi – Tu vari!”  īstenošana Aglonas novadā. Projekta ietvaros Aglonas BJBLPC  “Strops”  tika izveidota un aprīkota jauniešu tikšanās telpa “Šūna”, tika iegādāts biljarda spēles komplekts un nodrošināta jauniešiem un bērniem biljarda spēles pieejamība jauniešu tikšanās telpā.

2016. gada vasarā veiksmīgi tika pabeigts mini ideju konkursu „Krāsainās bumbas dod iespēju jauniešiem” Aglonas novadā. Projekts tika īstenots ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu. Projekta laikā tika iestādīti 5 kastaņu kociņi blakus BJBLPC „Strops” ēkai.

Aizvien pieprasītāki kļūst Aglonas BJBLPC „Strops” spēļu bibliotēkas pakalpojumi. Pērn spēles  tika izsniegtas 88 reizes. Populārs ir arī tūrisma resursu punkts, tā pakalpojumi tika izmantoti 30 reizes, kā arī ļoti aktīvi tiek izmantoti “ Resursu punkta jaunajiem vecākiem” pakalpojumi.

Centrā strādā ļoti radoši, augsti kvalificēti darbinieki, kuri regulāri apmeklē dažādus kursus un seminārus, ceļ  profesionālo kvalifikāciju.

Gada nogalē centra darbinieki un apmeklētāji atbalstīja Ziemassvētku labdarības akciju „Atver sirdi un dvēseli” un sagatavoja 65 apsveikumus  SAC „Aglona” iemītniekiem.

Tuvojoties gada noslēgumam,  tika svinēta centra dzimšanas diena, kur bērniem nedēļas garumā katru dienu tika doti dažādi uzdevumi ( gan atjautības, gan uzmanības, gan radošie), par kuriem tika saņemti punkti, kas tika summēti un noslēgumā visi tika apbalvoti un draudzīgi svinēja dzimšanas dienas ballīti un mielojās ar svētku kliņģeri.

BJBLPC labprāt atbalsta un piedalās arī citu rīkotajos pasākumos, kā piemēram,  “Orientēšanās ar veļiku”, Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu skrējienā u.c.

Centrs atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00 (vasaras periodā un skolēnu brīvlaikā no pkst. 9.00 līdz 17.00). Mēs cenšamies pielāgot darba laiku, lai vecāki varētu bērnu atvest uz centru, kad paši dodas uz darbu vai arī  paņemt bērnu no centra, dodoties no darba uz mājām.
„Stropā” ikviens ir laipni gaidīts, te var jautri pavadīt laiku kopā ar draugiem, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties radošajās darbnīcās, apmeklēt pasākumus un iesaistīties dažādās nodarbībās.
Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama sociālajos tīklos web: www.aglona.lv, www.draugiem.lv/centrs, kur ir reģistrējušies 1101 dažāda vecuma sekotāju. Šī lapa 2015. gadā ir apmeklēta 35236 reizes, www.facebook.lv ir 419 draugu un twitter: @BJC_Strops.

Paldies visiem bērnu un jauniešu centra „Strops” labvēļiem, atbalstītājiem un draugiem. Turpmākajā darbā vēlētos turpināt sadarbību ar novada iestādēm un organizācijām, kā arī pašvaldības deputātiem un speciālistiem.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv