Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā

Iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši” realizēja Aglonas novada domes finansēto mazo grantu projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – 2019” projektu “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” .


Projekta ietvaros iniciatīvas grupas dalībnieki atjaunoja iepriekšējo atpūtas vietu, uz pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Šķeltovas pagasta centrā, un uzstādīja jaunu lapeni (nojumi), atkritumu urnu, apgaismojumu un izdaiļoja to ar puķu podiem.
Iniciatīvas grupas dalībnieki brīvprātīgi uzņēmās projekta aktivitāšu realizēšanu, publicitātes pasākumu sagatavošanu un atskaišu iesniegšanu.
Projekta mērķis – vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, sakārtot sabiedriski pieejamu teritoriju un labiekārtot atpūtas vietu Šķeltovas pagasta centrā.
Kopējās projekta izmaksas 1150,21 eiro, no kuriem 497,97 eiro ir Aglonas novada domes finansējums un 652,24 eiro brīvprātīgā darba ieguldījums. Aktivitāšu īstenošanas termiņš 3 mēneši.
Projekta aktivitāšu rezultātā tika iekārtota atpūtas vieta Šķeltovas pagasta centrā.
Tika uzstādīta un labiekārtota lapene iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, uzlabota apkārtējā vide un veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē.
Atpūtas vieta ir pieejama visiem Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem, kā arī citiem atpūtniekiem, kuri viesosies Šķeltovā.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Kristīne Grebeža, Iniciatīvas grupas “Šķeltovas jaunieši” projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv