Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā

Iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši” uzsāk Aglonas novada domes finansētā mazo grantu projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – 2019” projekta “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” realizēšanu.

Šķeltovas pagasta pārvalde rūpējas par iedzīvotājiem, iegulda darbu un līdzekļus teritorijas sakārtošanā, bet visām vajadzībām nepietiek finansējuma. Tāpēc mēs, iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši”, vēlamies iesaistīties savas dzīves vides uzlabošanā.

Šķeltovas pagastā iedzīvotāju atpūtai ir labiekārtota pludmale, izveidots skulptūru dārzs, atjaunoti bērnu rotaļu laukumi, bija novietota lapene, bet ar gadiem tā nolietojās un kļuva bīstama, jo varēja jebkurā brīdī sabrukt, tāpēc iedzīvotāju drošībai tā tika demontēta. Projekta ietvaros iniciatīvas grupas dalībnieki vēlas atjaunot iepriekšējo atpūtas vietu un uzstādīt jaunu lapeni (nojumi) uz pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Šķeltovas pagasta centrā.

Iniciatīvas grupas dalībnieki brīvprātīgi uzņemas atbildību par projekta aktivitāšu realizēšanu, publicitātes un atskaišu sagatavošanu.

Projekta mērķis – vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, sakārtot sabiedriski pieejamu teritoriju un labiekārtot atpūtas vietu Šķeltovas pagasta centrā.

Kopējās projekta izmaksas 1152,24 eiro, no kuriem 500,00 eiro Aglonas novada domes finansējums un 652,24 eiro brīvprātīgā darba ieguldījums. Aktivitāšu īstenošanas termiņš 3 mēneši.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks iekārtota viena atpūtas vieta Šķeltovas pagasta centrā.

Tiks uzstādīta un labiekārtota lapene iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, uzlabota apkārtējā vide un veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē.

Atpūtas vieta būs pieejama visiem Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem, kā arī citiem atpūtniekiem, kuri viesosies Šķeltovā.

Informāciju iesniedza: Viktorija Peipiņa, Iniciatīvas grupas “Šķeltovas jaunieši” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS