Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atskatoties uz 2019. gada nogali SAC „Aglona”

Gads ir  noslēdzies, un, atskatoties uz to, kas tajā piedzīvots, var secināt – mēs spējam patiešām daudz, ja vien paši tam ticam. SAC „Aglona” kolektīvam, iemītniekiem un krietnajam atbalstītāju pulkam,  ir ar ko lepoties, par ko priecāties un, pieņemot jaunus izaicinājumus, kuru īstenošanā bieži vien ir jāieliek ne mazums pūļu un spēka, tiekties uz augšu!

Atceroties gada nogali, gribētos īpaši pieminēt  Preiļu novada Aizkalnes pagasta kultūras nama sieviešu ansambli Lilitas Livdānes vadībā, Aglonas bazilikas priesterus Daumantu Abricki un Juri Skuteli, dziedošo Greižu ģimeni ar ganiņiem, Aglonas katoļu ģimnāzijas pedagogus un audzēkņus, biedrību „Elfs”, Airu Upenieci ar draudzeni Inesi, Aglonas kultūras nama dramatisko kolektīvu, Aglonas novada Grāveru kultūras nama pašdarbniekus, kuri ciemojās pie mums gada nogalē, ielīksmoja iemītnieku sirdis un veidoja īpašu svētku noskaņu ar dziedāšanu, dejošanu, pašceptiem pīrāgiem un svētīgām lūgsnām.

Īpašu paldies vēlos teikt visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ar „Eņģeļa pasta” starpniecību sarūpēja katram klientam dāvaniņu, Aglonas bibliotēkas un Līvānu PII „Rūķīši”  rūķīšiem, Daigai Kaķei ar darba kolēģēm un draugiem, kuru sarūpētās dāvaniņas iepriecināja iemītniekus. Sirds mieru un neizsīkstošas pozitīvas emocijas dāvāja Aglonas novada iedzīvotāja Marita Grebeža, kura kopā ar iemītniekiem darināja Ziemassvētku rūķus! Tie ir mirkļi un emocijas, kurus nevar ietērpt vārdos, uzzīmēt gleznās vai nofotografēt…

Paldies par atsaucību, iejūtību un cilvēciskumu visiem mūsu draugiem, ciemiņiem un atbalstītājiem, lai jums izdodas ar baltām domām un darbiem piepildīt jauno 2020. gadu! Jo nevajag nemaz tik daudz, dažreiz pietiek tikai ar nieku, lai gads nestu laimi, prieku, pārpilnību un veselību!

Informāciju iesniedza: Inga Sprūģe, SAC “Aglona” sociālais darbinieks

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS