Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atskatoties uz paveikto

2013.gada nogalē Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” atzīmē trešo pastāvēšanas gadadienu, veiksmīgi praktizējot un ieviešot Aglonas novadā jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu.
Trīs gadu pastāvēšanas laikā Aglonas BJBLPC „Strops” ir ieguvis popularitāti gan Aglonas, gan kaimiņu novada iedzīvotāju vidū, gan Latgalē un Latvijā kopumā, kā arī ārzemēs (Lietuvā, Krievijā, Portugālē, Holandē). 2013.gadā „Stropu” apmeklēja tuvi un tāli ciemiņi – no Lietuvas, no Krāslavas, Preiļu, Dagdas, Ludzas novada, no Robežniekiem, no Pāvilostas, no vairākām izglītības iestādēm. Ar centra darbību iepazinās Preiļu rajona partnerības delegācija.
Aglonas BJBLPC „Strops” ir iecienīts gan Aglonas novada, gan kaimiņu novada bērnu un jauniešu, gan Aglonas ciemiņu vidū. Centrs piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, katru dienu audzinātāji organizē dažādas tematiskās radošās darbnīcas, tiek organizēti spēļu turnīri dambretē, galda futbolā, minibiljardā, nousā, „Pavasara triatlons” u.c.. Visiem ir iespēja apmeklēt neformālās izglītības pulciņu „Es protu”, datorpulciņu, pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas iespējas apgūt angļu valodu, apmeklēt tautisko deju pulciņu, bērni un jaunieši ir iecienījuši veselības vingrošanu, tehniskās jaunrades pulciņu, jauniešu vidū īpašu popularitāti iemantoja „Ielu vingrošana”, centrā darbojās „Dziedošie cāļi”, ģitārspēles pulciņš, tūrisma pulciņš.
Regulāri tiek rīkotas izstādes, kuras apmeklēt tiek aicināti visi interesenti. 2013. gadā tika organizēta izstāde „Zvaniņu kolekcija”, Ivetas Jaudzemas gleznu un pinumu izstāde, sadarbībā ar Vides pārvaldi izstāde „Kukaiņi tuvplānā”, fotoizstāde „Māras zeme aerogrāfijās”. Centrs piedāvā tematiskos pasākumus; „Drošāka interneta diena”, gadskārtu tradīcijām un svētkiem veltītus pasākumus, sezonas atklāšanas pasākums, „Dullais desmitnieks”, fizisko un sportisko aktivitāšu diena. 2013.gadā centrs piedalījās un guva atzinīgu novērtējumu Vislatvijas Radošuma nedēļā. Bērnu vidū ir iecienītas centrā rīkotās dzimšanas dienu ballītes. Apmeklētājus vienmēr iepriecina sezonālais centra noformējums, estētiska un gaumīgi iekārtota vide.
Arī 2013.gadā centrs sekmīgi sadarbojās ar novada izglītības iestādēm, veicot interešu izglītības koordinēšanu novadā, darbu ar skolēnu pašpārvalžu līderiem, organizējot seminārus direktoru vietniekiem un klašu audzinātāju MK vadītājiem, audzinātājiem. 2013.gadā tika organizēts novada konkurss „Anekdošu virpulis”, „Lidice 2013”, novada dzejas un dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”, novada jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, novada skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju”, vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”, novada konkurss „Cālis 2013” un mazo vokālistu festivāls, novada konkurss – izstāde „Kur saulīte rotājās”, angļu valodas uzvedums – festivāls „Together”, mācību gada noslēguma pasākums „Mūsu lidojums”.
Vasaras periodā centra darba ritms nedaudz mainās, tiek piedāvātas papildus organizētās aktivitātes „Radošajās otrdienās”, „Darbīgajās trešdienās” un „Kustīgajās ceturtdienās”. 2013.gada vasarā sadarbībā ar biedrību „Neaizmirstule” veiksmīgi tika organizēta aizraujošā dienas nometne „Raibā pasaule”.
Aglonas BJBLPC „Strops” darbinieki ir iniciatīvas bagāti. 2013.gadā tika izveidots galds – tāfele un spēle „Klasītes” telpās. Centra darbinieki spēj piesaistīt papildus finansējumu. 2013.gadā Aglonas BJBLPC „Strops” apmeklēja „Labo darbu” komanda, jo ar „Labo darbu” atbalstu un sadarbībā ar biedrību „Ideju strops” ir īstenoti divi projekti par spēļu bibliotēkas un tūrisma resursa punkta izveidi. Šoruden centrā ciemojās Madonas BJC teātra grupa ar improvizācijas teātra izrādi. Centrā ļoti pieprasīta un aktīvi darbojas „Spēļu bibliotēka”, ir labiekārtota centra apkārtne, uzstādītas siena figūras, izveidots aktīvo spēļu laukums, pieejamas lielās dārza spēles.
Centrā ikviens ir laipni gaidīts, te var spēlēt galda un daudzfunkcionālās spēles, pavadīt laiku kopā ar draugiem, atpūsties, skatīties TV, lietot datorus, izmantot internetu, lasīt presi, grāmatas, piedalīties organizētajās aktivitātēs, konkursos, turnīros, darboties radošajās darbnīcās, apmeklēt neformālās izglītības nodarbības.
Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama sociālajos tīklos web: www.draugiem.lv/centrs , kur ir registrējušies 784 dažāda vecuma sekotāju un twitter: @BJC_Strops.

Paldies visiem par sadarbību!

Aglonas BJBLPC „Strops” vadītājas p.i.
Lolita Kaļāne

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv