Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atskatoties uz paveikto

DIGITAL CAMERAAglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs gada nogalē atskatījās uz pirmajā darbības gadā paveikto. Aglonas BBLPC savu darbību uzsāka 2011.gada janvārī. Centrs ir pieejams Aglonas novada un kaimiņu novadu bērniem un jauniešiem.

Izveidojot „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centru” Aglonā, tika attīstīta alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība, veicot ēkas rekonstrukcijas un iekārtošanas darbus, nodrošinot bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkai ir izbūvēta papildus piebūve, kurā izvietota atraktīvo nodarbību spoguļzāle. Bērniem un jauniešiem ir atvēlētas vēl piecas labiekārtotas telpas – atpūtas telpa, divas nodarbību telpas, datorklase, lasītava. Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija, izveidota autostāvvieta, veikta teritorijas apzaļumošana.

DIGITAL CAMERAJau gadu Aglonas novadā tiek praktizēts jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums- radīta bērniem droša vide, veicināta bērnu intelektuālā un fiziskā attīstība, attīstītas centra apmeklētāju sociālās prasmes, veicināta bērnu un jauniešu radošā izaugsme, sniegta palīdzība bērniem mājas darbu veikšanā, tiek sniegta palīdzība vecākiem, skolām audzināšanas problēmu risināšanā, ir nodrošināta bezmaksas interneta pieeja. Aglonas novada BBLPC piedāvā plašas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, regulāri tiek organizētas radošās nodarbības – zīmēšanā, veidošanā, lietišķajā mākslā, tehniskajā modelēšanā, tiek piedāvātas iespējas apgūt angļu valodu, apmeklēt tautiskās dejas, hip-hop dejas, veselības vingrošanas, „Ielu vingrošanas”, jogas nodarbības, centrā darbojas popgrupa un „Dziedošie cāļi”, notiek domu apmaiņa ar draugiem, rotaļas, galda spēļu spēlēšana, skolas uzdoto mājas darbu izpilde, preses, grāmatu lasīšana, bērnu un jauniešu sociālo prasmju apgūšana, ir konsultāciju iespējas ar psihologu un sociālo darbinieku, tiek organizēti dažādi turnīri, konkursi, viktorīnas, izstādes, tematiskie pasākumi, vakari. Viens no centra darbības virzieniem ir arī interešu izglītības koordinēšana novadā.

DIGITAL CAMERAAglonas BBLPC ir apmeklējuši tuvi un tāli ciemiņi, kaimiņu novadu kolēģi ir smēlušies pieredzē. Centrā ikviens ir laipni gaidīts, te var spēlēt spēles, pavadīt laiku kopā ar draugiem, atpūsties, skatīties filmas, lietot datorus, lasīt presi, grāmatas, piedalīties organizētajās aktivitātēs, apmeklēt nodarbības pēc interesēm.

Pielikumā piedāvājam iepazīties ar prezentāciju, kurā var gūt plašāku ieskatu Aglonas BBLPC 2011.gada darbībā.

Aglonas BBLPC vadītāja
Inta Reča