Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Atskats uz dienas nometni

Atskats uz dienas nometni „Esam un darām kopā!”
Aglonas BJBLPC „Strops”

Laika posmā no 2.līdz 6.augustam programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros Aglonas BJBLPC „Strops” organizēja nometni „Esam un darām kopā!” 7-18 gadus veciem Preiļu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem un Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

Nometnes vērtības – priecīga, interesanta, izzinoša, radoša, aktīva un draudzīga kopā būšana. To visu izbaudīja 30 bērni un jaunieši.
Nometnē iesaistītajiem bērniem un jauniešiem tika sniegts atbalsts prasmju un kompetenču apguvē, spēju un talantu izkopšanā, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Piedāvātas jaunas zināšanas dažādās jomās un izmēģinātas praksē – apdruka ar dabas materiāliem, darbošanās ar dabas materiāliem, darbošanās ar mālu keramiķa darbnīcā. Tika attīstītas socializēšanās un sadarbības prasmes, darbojoties komandās, darba grupās. Tika jēgpilni un veselīgi pavadīts brīvais laiks, apgūstot jaunas spēles, rotaļas un atrakcijas, darbojoties Sporta atrakciju parkā „Starp debesīm un zemi ” Krāslavā, apmeklējot „Laimes muzeju” Indrā un mini zoodārzu „Akati” Robežniekos. Katra nometnes diena bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm un ekskursijām, lai mazinātu Covid -19 pandēmijas radītās krīzes sekas bērnu un jauniešu vidū.
Nometnes vadītāja Vija izveidoja WhatsApp grupu ar dalībnieku vecākiem un informēja katru dienu par nometnes gaitu. Paldies vecākiem par atbalstu, par savlaicīgu bērnu atvešanu uz nometni un jaukajām, uzmundrinošajām atsauksmēm. Dažas no tām: „ Sirsnīgs paldies: par jaukajiem piedzīvojumiem piepildīto nedēļu, par svētkiem gan bērniem, gan vecākiem, par super pavadītu laiku bērniem, satiktiem jauniem draugiem un piedzīvojumiem bagātām, radošām idejām, par doto iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku un visiem satikties un darboties kopā, par iespēju bērniem saturīgi pavadīt laiku un tikties ar draugiem…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies Preiļu novada domei un Aglonas pagasta pārvaldei par atbalstu.

Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Māra Ušacka