Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Attīstības plānošana

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” vadītāja Lāsma Strole – Krasovska informē, ka projekta ietvaros tiek veikta Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrāde.

Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādes ietvaros 2011. gada 19. aprīlī Aglonas Kultūras centrā notika Attīstības programmas ievadseminārs, kurā tika apskatīti dažādi ar plānošanas dokumenta izstrādi saistīti jautājumi. Savukārt 11. maijā Aglonas Kultūras centrā notika Aglonas novada Attīstības programmas izstrādes intervijas, kurās tika pieaicinātas dažādas  fokusa grupas. Par novada problēmām, to risinājumiem un attīstības idejām diskutēja novada vadība, pārvalžu vadītāji, domes speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji, uzņēmēji un NVO pārstāvji.

Atgādinājums!

Līdz  ar Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādes atsākšanu tiek veikta  arī Aglonas novada iedzīvotāju anketēšana – anketa latviešu valodāanketa krievu valodā

Anketas var nosūtīt  elektroniski uz e-pastu planotajs@aglona.lv vai pa pastu –  Aglonas novada domei – Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304, vai arī atnest to personīgi uz Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļu vai tuvākajā pagasta pārvaldē – Grāveros, Kastuļinā, Šķeltovā līdz 2011. gada 20. maijam.

Iepirkuma rezultātā Attīstības programmas izstrādi veic SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.