Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana š.g.4.janvārī

Aglonas novada dome atgādina, ka 2012.gada 4.janvārī notiks  attīstības programmas 2012.-2019. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2012. gada 4. janvārī:

9.00 – 10.30 Kastuļinas pagasta Priežmales pamatskolā;
11.00 – 12.30 Grāveru pagasta pārvaldē;
13.00 – 14.30 Šķeltovas pagasta pārvaldē;
15.00 – 17.00 Aglonas novada domē.

Tālr. uzziņām 65324573

Sabiedriskās apspriešanas procesu vada SIA “ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.

Attīstības programma tiek izstrādāta projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 “Aglonas  novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.

Sīkāka informācija, stratēģija, raksturojums un kartogrāfija:

http://www.aglona.lv/aktualitates/aglonas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-sabiedriska-apspriesana/