Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Valsts augu aizsardzības dienesta Latgales reģionālā nodaļa plāno apmācības augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu 1. – 2. līmeņa apgūšanai, apliecības saņemšanai vai esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai , kas dod tiesības iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus. Apmācību grafiks :

Tiem, kas vēlas apliecību iegūt no jauna (1.līmenis) mācības notiks trīs dienas, esošo apliecību derīguma termiņu pagarināšanai (2. līmenis) – vienu dienu, izvērtējot iesniedzēja līdzšinējās profesionālās darbības atbilstību augu aizsardzības līdzekļu aprites regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Apmācību sākums plkst. 10.00.

Novadi,pilsētas Norises vieta,adrese Diena/līmenis Datums Atbildīgā persona Tālrunis
Preiļu, Riebiņu,Vārkavas,

Līvānu nov.

Preiļos,Daugavpils ielā 59

PVD zālē, Trešdienās

1.diena – I 13.03.2013.. Z. Dūda

L.Šostaka

653 07405653 23110
2.diena – I 20.03.2013..
3.diena -1- II 27.03. 2013..
Krāslavas,Dagdas,

Aglonas novadi

Krāslavā,Skolas ielā 9

Ceturtdienās

1.diena – I 14.03. 2013.. V.TerentjevaZ. Zujeva

V.Dzalbe

654 44113654 74059

656 24592

2.diena – I 21.03. 2013..
3.diena -1- II 28.03. 2013..
Rēzeknes pilsēta,Rēzeknes,Viļānu,  Ludzas pilsēta, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes  nov. Rēzeknē,Dārzu ielā 7a,

Arhīva telpās

Otrdienās

 

1.diena – I 12.03. 2013.. T. UžgaL.Šostaka

M.Gailiša

 

646 2272864623110

64623110

 

2.diena – I 19.03. 2013..
3.diena -1- II 26.03. 2013..
Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadi BalviBrīvības ielā 46a

LAD zālē

Pirmdienās

1.diena – I2.diena – I

3.diena -1- II

11.03. 2013..18.03. 2013..

25.03. 2013..

T. UžgaL.Šostaka

 

6462272864623110
Daugavpils pilsēta,Daugavpils,

Ilūkstes novadi

Daugavpilī,Sēlijas ielā 25,

LKB zālē

Piektdienās

1.diena – I2.diena – I

3.diena -1- II

15.03. 2013..22.03. 2013..

5.04. 2013..

V.TerentjevaL.Šostaka

Z. Zujeva

 

654 44113654 74059

 

Pretendentiem, iesniedzot iesniegumu:

- apliecības saņemšanai,  jāņem līdzi pase vai pases kopija, dokumenta kopiju, kas apliecina lauksaimniecisko izglītību, viena fotogrāfija 3×4;

-apliecības pagarināšanai, jāņem papildus, atskaite par izlietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem pēdējos piecos gados ( ja ir iegādāti un lietoti), apliecība, kurai beigsies derīguma termiņš.

Dokumentus var iesniegt  :

Preiļos, Daugavpils ielā 59, 2.st.   653 07405;  mob.26678015

Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, 104. kab., 202.kab.   654 44113; 654 74059; mob. 26460318; mob. 26636498

Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 11, 34. kab., 12. kab. 646 22728; 646 23110; mob. 26488526,29479068

Krāslavā, Skolas ielā 9, 13. kab.  656 24592; 656 23832;mob. 26643912

Ludzā, Raiņa ielā 16, 21. kab.  657 23565; 64623110, mob. 26419389

Balvos, Brīvības ielā 46a , 2.st.  64522971, mob. 29222496

Nodaļas vadītāja   A. Kalāne

mob. 26337950, alla.kalane@vaad.gov.lv