Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Saturs atjaunots: 7.02.2014.

Aglonas novada teritorijā valsts nozīmes ceļu uzturēšanu ziemas sezonā nodrošina valsts (Latvijas autoceļu uzturētājs), novada ceļu uzturēšanu veic Aglonas novada pašvaldība, kurai saskaņā ar MK noteikumiem katru gadu tiek piešķirts speciālais budžets, kurš paredzēts noteiktiem ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem, savukārt, privāto ceļu attīrīšana no sniega ziemas periodā lielākoties iedzīvotājiem ir jāplāno pašiem, jo autoceļu uzturēšanai paredzēto finansējumu pašvaldība nedrīkst izmantot privāto ceļu tīrīšanai.
Ceļu tīrīšana Aglonas novada teritorijā ir atkarīga no tā, vai tas ir privāts vai pašvaldības ceļš. Ja tas ir pašvaldības ceļš vai iela, Aglonas novada pašvaldībai jāorganizē tā apsaimniekošana. Ikdienas uzturēšanas darbus organizē Aglonas novada domes ceļu speciālists, kurš personīgi izvērtē vai Aglonas novada teritorijā (Aglonas pagastā, Grāveru pagastā, Kastuļinas pagastā, Šķeltovas pagastā ) ir nepieciešama ceļu attīrīšana no sniega vai nav. Kopējais autoceļu garums Aglonas novadā sastāda 296.90 km, ielu garums 14.550 km, piešķirtā uzturēšanas klase autoceļiem ziemas sezonā ir C un D, atkarībā no autotransporta kustības intensitātes. Pēdējo gadu valsts finansējuma samazinājums ceļu uzturēšanai, novada pašvaldībai liek taupīgāk izlietot atvēlēto finansējumu (lieku reizi sniegu netīram). Ja novadā ir veikta autoceļu attīrīšana no sniega un ceļu uzturētājs nav attīrījis kādu no pašvaldības ceļiem, par to ir jāziņo novada domei.

Gadījumā, ja ceļš nav pašvaldības īpašumā, pastāv vairākas iespējas, kā ziemas sezonā risināt konkrēta ceļa apsaimniekošanu. Pirmkārt, ir iespēja sazināties ar novada ceļu speciālistu un noskaidrot, kurš uzņēmējs ziemas sezonā apsaimnieko ceļus konkrētā novada teritorijā un privātā ceļā īpašniekam vienoties ar uzņēmēju par vajadzīgo pakalpojumu. Otrkārt, ceļa īpašniekam pašam ir iespēja sameklēt un vienoties ar kādu, kurš varētu iztīrīt viņa ceļu.

Lai nodrošinātu operatīvu ceļu attīrīšanu no sniega visā pašvaldības teritorijā vienlaicīgi, atbilstoši iepirkuma rezultātiem, ir noslēgti līgumi ar vairākiem uzņēmējiem, kā arī autoceļu ziemas uzturēšanas darbos piedalās četras Aglonas novada domes traktortehnikas vienības. Kopā uz novada ceļiem un ielām sniega attīrīšanu vienlaicīgi veic sešas tehnikas vienības (tas nav daudz tādam darba apjomam). Cena atkarībā no iepirkuma piedāvājuma ir sākot no 4.98 euro (3.50 Ls) līdz 5,90 euro ( 4.15 Ls) bez PVN par viena gājiena/kilometra attīrīšanu no sniega, braucot paralēli ceļa asij.

Sagatavoja Aivars Kluss
Aglonas novada ceļu speciālists
aivars.kluss@aglona.lv