Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī informē

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12. maijam, Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī dokumentus pierobežas atļaujas saņemšanai pieņems attālināti.

  • Pa pastu

Visi nepieciešamie dokumenti tiek sūtīti pa pastu (pase un tās kopija, aizpildīta iesnieguma veidlapa (teksta formātā), 2 krāsainas fotogrāfijas 3x4cm izmērā, medicīniskās apdrošināšanas polise vienā eksemplārā, dokumenti, kas apliecina pierobežas atļaujas saņemšanas vajadzību – izziņa par apbedījumu/dzīves vietu, radniecību apliecinoši dokumenti, izziņa par personas dzīvesvietas deklarāciju, kas apliecina pierobežas teritorijā deklarēto dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu uz dokumentu saņemšanas laiku.
Konsulāta nodeva (20 eiro) tiek pārskaitīta uz bankas kontu AS “SEB banka”: SWIFT: UNLALV2X, Konts: LV63 UNLA 0050 0085 9867 0

  • Griežoties Baltkrievijas ģenerālkonsulāta akreditētās tūrisma firmās.

Vairāk informācijas: tālr. 65420900, 65420965
Dokumentu izsniegšana (pases un robežšķērsošanas atļaujas) notiek parastā režīmā.
Baltkrievijas konsulāta apmeklēšana tiek atļauta tikai ar aizsargmasku un cimdiem.
Augstāk izklāstītās drošības normas tiek piemērotas uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku un pēc tās izbeigšanās tiks atceltas.

Avots: Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv