Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bāriņtiesas informācija


Aglonas novada iedzīvotāju ievērībai!
Par eiro ieviešanu

Ar 2013.gada 1.oktobri stāsies spēkā MK noteikumi, ka visas cenas un darījumu summas jānorāda gan LVL gan EURO, tas attiecas arī uz pirkuma līgumiem, īres līgumiem utt. Atgādinam, ka Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1. par darījuma akta projekta sagatavošanu – 8 latus; – (11,38 EUR)
2. par darījuma apliecināšanu – 5 latus; – (7,11 EUR)
3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 13 latus;- (18,50 EUR)
4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus; – (34,15 EUR)
5. par pilnvaras sagatavošanu – 3 latus; – (4,27 EUR)
6. par pilnvaras apliecināšanu – 2 latus; – (2,85 EUR)
7. par paraksta apliecināšanu – 2 latus; – (2,85 EUR)
8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1 latu (par katru lappusi); – (1,42 EUR)
9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1 latu (par katru lappusi); – (1,42 EUR)
10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,30 latus (par katru lappusi); – (0,43 EUR)
11. par paziņojuma izsniegšanu – 3 latus; – (4,27 EUR)
12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3 latus; – (4,27 EUR)
13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus; – (7,11 EUR)
14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 3 latus; – (4,27 EUR)
15. par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus; – (48,38 EUR)
16. par cita veida dokumentu sastādīšanu – 3 latus (par katru lappusi); – (4,27 EUR)

Informāciju sagatavoja un iesniedza
V.Krīvāne
Aglonas novada domes
Bāriņtiesas priekšsēdētāja