Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Barjeras gar Cirīša HES

Atbildot uz Aglonas novada domes lūgumu, uzlabot transportlīdzekļu satiksmes drošību gar Cirīšu HES ūdenskrātuvi, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģions informējis, ka valsts vietējā autoceļa V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona posmā no 28.333 km līdz 29.000 km  metāla drošības barjeras 681m kopgarumā paredzēts uzstādīt š.g. maijā. Februārī  paredzēts veikt attiecīgu publisko būvdarbu iepirkumu.