Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Basketbola laukuma rekonstrukcija Šķeltovas pagastā

Saturs atjaunots: 20.02.2013.

Lai veicinātu pašvaldības iedzīvotāju veselīga dzīvesveida attīstību un sporta aktivitāšu daudzveidību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, tika uzsākta projekta “Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” realizācija. Laukuma rekonstrukcija ziemas periodā pārtraukta. Lauku atbalsta dienests  pagarinājis projekta termiņu līdz 2013. gada 11. jūnijam. Darbi tiks atsākti 2013. gada pavasarī, kad būs piemēroti laika apstākļi laukuma gumijotā seguma  ieklāšanai.

Novadā  skolēniem un jauniešiem ir iespējas apmeklēt Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru, sporta halli, pasākumus estrādē u.c., bet iedzīvotāji, kuri nedzīvo Aglonā piedāvātās iespējas nevar izmantot regulāri, jo tas ir tālu no dzīvesvietas un ir ierobežotas transporta un līdzekļu  iespējas.

Šķeltovas pašvaldība 2000. gadā uzbūvēja āra basketbola laukumu ar koka segumu, kurš jau ir nolietojies un nav izmantojams, īpaši cietušas koka konstrukcijas, tāpēc projekta ietvaros tiks pabeigta basketbola laukuma seguma atjaunošana, nomainot koka segumu pret betona -  gumijas segumu. Laukuma atjaunošana nepieciešama dažādu fizisko aktivitāšu, garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām. Skolēniem un ciema iedzīvotājiem nav pilnvērtīgu iespēju nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, tāpēc Šķeltovas iedzīvotājiem būs noteikti ērtāk, ja vasaras vakaros viņi varēs izmantot iespēju apmeklēt sporta un  kultūras pasākumus netālu no mājām. Tā kā jauniešiem Šķeltovā citu brīvā laika nodarbošanās iespēju nav, tad laukuma atjaunošana būtiski uzlabos  sporta attīstību un mazinās sabiedriskās nekārtības, kā arī alkohola lietošanu jauniešu vidū.

Agrāk, kad laukums bija labā tehniskā stāvoklī, tika organizēti dažādi pasākumi (Līgo, Neptūna svētki, dažādas sadraudzības sacensības utt.), kuros pulcējās novada iedzīvotāji, tika aicināti ciemiņi arī  no Baltkrievijas, Lietuvas un dažādām Latvijas pilsētām,  uzturētas draudzīgas attiecības pašvaldību vidū.

Lauku atbalsta dienesta izsludinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”, projekts nr.11-03-LL22-L413101-0000004  “Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” veicinās sabiedrības kopējo labklājību, sniegs cilvēkiem iespēju dzīvot veselīgā vidē, īstenojot savu potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas – 14722,52 – LVL (90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums ).

Projekta mērķis un rezultāts – atjaunot Šķeltovas pagastā basketbola laukumu, kas būtu pieejams un izmantojams kā kultūras pasākumu organizēšanai, tā arī sporta aktivitātēm.