Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Basketbola laukuma rekonstrukcijas darbi ir noslēgušies


Lauku atbalsta dienesta 2012. gada apstiprinātā ELFLA projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā”, projekta nr.11-03-LL22-L413101-0000004 “Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” rekonstrukcijas darbi ir pabeigti 2013. gada jūnijā. 

Projekta kopējās izmaksas – 14722,52 – LVL (90% ELFLA, 10% pašvaldības līdzfinansējums ).
Rekonstrukcijas darbus veica SIA “Renesanse K” no Krāslavas.
Projekta mērķis un rezultāts ir sasniegts – atjaunots Šķeltovas pagastā basketbola laukums, kas pieejams un izmantojams kā kultūras pasākumu organizēšanai, tā arī sporta aktivitātēm. Šķeltovas pašvaldība 2000. gadā uzbūvēja āra basketbola laukumu ar koka segumu, kurš jau bija nolietojies, īpaši cieta koka konstrukcijas, tāpēc projekta ietvaros tika atjaunots basketbola laukuma segums – nomainīts koka segumu pret betona – gumijas segumu. Laukuma atjaunošana bija nepieciešama dažādu fizisko aktivitāšu, garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām. Skolēniem un ciema iedzīvotājiem tagad ir iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un veicināt veselīgu dzīvesveidu. Uzlabojot sabiedrības labklājības līmeni un sniedzot cilvēkiem iespēju dzīvot veselīgā vidē, īstenojot savu potenciālu un spējas tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, kas apmierina šodienas vajadzības un nerada risku nākamajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aglonas novada domes
Attīstības un plānošanas speciālists
Anita Podskočija
Tālr./ fakss 65324573
e-pasts:  anita.podskocija@aglona.lv