Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Baznīcas aicina pieteikties konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”

Šī gada 11. martā sākusies pieteikšanās Rietumu Bankas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem. Projektus konkursam var pieteikt līdz šī gada 15.aprīlim. “Latvijas sakrālais mantojums” tiek rīkots sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi.

Jau astoto gadu pēc kārtas Rietumu Bankas labdarības fonds rīko atbalsta projektu sakrāliem arhitektūras un mākslas pieminekļiem, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 baznīcu mantojumus. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju, altārgleznu, lustru, kroņlukturu saglabāšanu u.c. Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 EUR, savukārt kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 EUR.

“Sakrālās arhitektūras un mākslas saglabāšana ir ļoti nozīmīga, lai cauri laikam tā spētu nest Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu mūsu nākamajām paaudzēm. To novērtē ne vien reliģiozi cilvēki un miera meklētāji, bet arī vēstures, arhitektūras un mākslas baudītāji. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par Latvijas sakrālo mantojumu. Līdz šim esam palīdzējuši dažādākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām, piemēram, pagājušajā gadā atbalstot Lestenes evaņģēliski luterisko baznīcu, Palsmanes evaņģēliski luterisko baznīcu, Alojas evaņģēliski luterisko baznīcu, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāli, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namu, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu un Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcu. Aicinu arī šogad pieteikties un kopīgi saglabāt Latvijas sakrālo lepnumu!” stāsta Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja.

Iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai ir aicināta jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Konkursa pieteikumus izskata “Latvijas sakrālā mantojuma” žūrijas komisija, kura sastāv no četriem žūrijas locekļiem: divi Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un divi Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldes pārstāvji.

Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājaslapā www.rblf.lv un NKMP mājaslapā www.mantojums.lv

Par projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums
Rietumu Bankas labdarības fonds rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” kopš 2012. gada. Šo gadu laikā atbalsts sniegts 49 baznīcām visā Latvijā. Kopējā atbalsta summa 141 726 EUR. Konkursa rezultātā Rietumu Bankas labdarības fonds 2018.gadā piešķīra finansējumu šādām baznīcām: Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca, Alojas evaņģēliski luteriskā baznīca, Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca, Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca.

Par “Rietumu Bankas labdarības fondu”
Rietumu Bankas labdarības fonds dibināts 2007. gada 13. aprīlī ar mērķi veicināt filantropiju un mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriska labuma mērķu sasniegšanu. Labdarības fonds iezīmē Rietumu Bankas nopietno nostāju labdarības jomā, vēlmi palīdzēt sabiedrībai, sekmēt tās garīgo izaugsmi. Fonda prioritātes ir atbalsts sociālām problēmām, tajā skaitā medicīnai, bērniem un jauniešiem, izglītībai un zinātnei, mākslai un kultūrai.

Avots: Rietumu Bankas labdarības fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv