Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bērni un jaunieši Aglonas novadam

4.maijā Aglonas novada KC notika ikgadējais sarīkojums “Mēs Aglonas novadam”, kura laikā novada bērni un  jaunieši rāda savas prasmes, priecējot ikvienu.

Aglonas KC pateicība par labo darbu, talantu un ieguldījumu:

“Mēs esam daļa no sava ciema, novada, Latgales. Daļa no Latvijas. Mēs paši veidojam sevi un vidi mums apkārt.

Visskumjākais dzīvē ir veltīgi iztērēts talants, tāpēc attīstiet savus talantus, esiet čakli un radoši! Ja mēs ticēsim sev, saviem spēkiem, tad arī citi tiem noticēs!

Pateicamies visiem, kuri piedalījās koncertā, atbalstīja un sniedza palīdzību Aglonas kultūras centra filmas veidošanā! Filma vēsta un atspoguļo jaunatnes pārdomas par Aglonas novada nozīmi ikviena dzīvē.

Paldies Aglonas pirmsskolas izglītības iestādei, Aglonas vidusskolai, Aglonas internātvidusskolai, Aglonas Bazilikas kora skolai, Grāveru pamatskolai, Priežmalas pamatskolai, Šķeltovas pamatskolai, bērnu brīva laika pavadīšanas centram un  ģitāristu pulciņa vadītājam Ivaram Kalvānam, Aglonas KC popgrupai M.A.L.A. un vadītājai Guntai Gulbei.

Lai iestādītās  rozes pie Aglonas KC  vēl ilgi atgādinātu par šo jauko pasākumu un kopā pavadīto laiku!”

Aglonas KC