Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atgādina

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atkārtoti atgādina, ka no 2014. gada 1. septembra kā personu apliecinošs dokuments slimnīcā netiks pieņemta transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Tāpat atgādinām, kādi dokumenti nepieciešami, lai pierādītu personas identitāti un vecāku tiesisko statusu attiecībā pret nepilngadīgu bērnu, saņemot plānveida ārstniecības pakalpojumus.

Lai pierādītu personas identitāti bērnam līdz 15 gadiem nepieciešama dzimšanas apliecība, der arī pase vai ID jeb identifikācijas karte, bet tad, bērna likumiskā pārstāvja pasē jābūt ierakstam par bērnu.
Savukārt likumiskajam pārstāvim un bērniem no 15 gadu vecuma der tikai pase vai ID karte un transportlīdzekļa vadītāja apliecība netiks pieņemta kā personu apliecinošs dokuments.
Jaunietis no 15 gadu vecuma pie ārsta uz konsultāciju var doties viens, tomēr vēršam Jūsu uzmanību, ka situācijās, kad stājoties slimnīcā, ir plānota operācija vai cita manipulācija, likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.
Bērnu slimnīcas juriskonsults Natālija Jevtušoka: Uz jautājumu „Kāpēc bērnu uz slimnīcu pavadošajai personai jāņem līdzi tik daudz dokumentu?” atbilde ir vienkārša, lai pierādītu, ka pavadošā persona ir bērna likumiskais pārstāvis. Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu tikai likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt informāciju par bērna veselību un pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai vai par atteikšanos no tās.
Bērnu līdz 15 gadu vecumam pie ārsta vienmēr pavada bērna likumiskais pārstāvis, kam nepieciešams pierādīt likumisko statusu pret bērnu, tam der ieraksts bērna pasē par vecākiem un attiecīgi vecāku personu apliecinošs dokuments, vai ieraksts vecāku pasē par bērnu un bērnam attiecīgi personu apliecinošs dokuments.
Ja bērnu pie ārsta pavada vecmāmiņa, brālis, māsa vai citi radinieki – nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna intereses vai bērna vecāka personīgi iesniegta brīvā formā rakstīta pilnvara, kuras iesniegšanas brīdī nepieciešama bērna, likumiskā pārstāvja un trešās personas klātesamība.
Atgādinām, ka šie nosacījumi attieksies tikai uz plānveida ārstniecības un aprūpes pakalpojumu sniegšanu, neatliekamās situācijās palīdzība tiks sniegta vienmēr un neatkarīgi no bērna un pavadošās personas personu apliecinošu dokumentu klātesamības.

Nepieciešamo dokumentu saraksts ir šeit: Nepieciesami_dok_tabula

Avots: VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv