Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bērnudārza ekskursanti bibliotēkā

Rudens ar pēdējām nobirušajām lapām māj atvadu sveicienus, tagad laiks – ziemas sniegam, lielo ziemas svētku gaidīšanai. Tā jau ir, „kā katrai dienai ir sava nakts, tā katrai vasarai – sava ziema…”(J.Jaunsudrabiņš).

Kas labs bijis rudenī, kas jauns iepazīts, iemācīts – par to atnāca pastāstīt uz bibliotēku mazie bērnudārznieki ar audzinātājām. Kopā ar vecākiem un audzinātājām sarūpēts, katram no viņiem bija savs dzejolītis par rudeni un rūpīgi zīmēti darbiņi par savu krāsaino rudeni. Mazajiem bija interesanti meklēt bibliotēkā paslēptos ķirbīšus – tā mēs viņus iepazīstinājām ar bibliotēku.

Bērni klausījās Margaritas Stārastes pasaku „Dārzeņi” par rudeni un veidoja kopējo gleznu no stāstā minētajiem augļiem un dārzeņiem. Ar lielu prieku un interesi, sirsnīgi pārdzīvojot par zaķa nedienām, bērni noskatījās filmiņu „Ābolu grozs”.

Bibliotēkā bija „izaudzis” liels rācenis, lai to izrautu, vajadzēja pielikt pūles gan audzinātājai, gan bērniem. Par labi padarīto darbu arī pateicība – pārsteigumi rācenī – kāds vitamīns, lai būtu spēks turēties pretī ziemas nestajiem vīrusiem.

Paldies bērniem, audzinātājām par tikšanos.
Uz drīzu nākamo redzēšanos bibliotēkā!

Dzintra Savitska
Aglonas novada centrālās bibliotēkas vad.