Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bezdarba līmenis Latvijas pilsētās un novados

Nodarbinātības valsts aģentūra ir apkopojusi informāciju par bezdarba līmeni Latvijas pilsētās un novados uz 31.03.2015. 

 

Bezdarba līmenis Aglonas novadā  uz 31.03.2015. ir  18,1%.

Pārskats par reģistrēto bezdarba līmeni novados  - Novadi bezdarba līmenis uz 31_03_2015_.

Nodarbinātības un bezdarba jēdzienu skaidrojums:
Nodarbinātības līmenis – Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā, procentos
(datu avots: CSP)
 Nodarbinātie iedzīvotāji – Atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (SDO) definīcijām ir visas tās personas 15-74 gadu vecumā (līdz 2001.gadam 15 gadi un vairāk), kuras pārskata nedēļā veica jebkādu darbu vai nu par samaksu naudā vai arī par atlīdzību precēs vai pakalpojumos.
Par nodarbinātajiem uzskata arī pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā praksē.
Obligātajā militārajā dienestā iesauktie (līdz 2006.gadam), kuri pārskata nedēļā veica kādu darbu par samaksu vai atlīdzību, netiek uzskatīti par nodarbinātiem. Savukārt personas, kas atrodas nacionālos bruņotos spēkos virsdienestā, saņemot par to atalgojumu, tiek uzskatīti par nodarbinātām.
Personas, kuras atrodas pagaidu prombūtnē no darba sakarā ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, uzskata par nodarbinātām, ja pēc atvaļinājuma beigšanās personai ir garantija atgriezties iepriekšējā darba vietā.
Nodarbināto skaitā ietver arī tās personas, kas strādā, lai iegūtu produkciju pašu patēriņam vai pārdošanai.
(datu avots: CSP)
Darba meklētāju īpatsvars – Darba meklētāju īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos.
(datu avots: CSP)
Darba meklētāji (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie, gan nereģistrētie) – Personas (15-74 gadu vecumā), kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un tā atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko divu nedēļu laikā) sākt strādāt. Darba meklētāju skaitā ietilpst arī tās personas, kuras darbu nemeklēja, jo darbu jau bija atradušas un uzsāks to trīs mēnešu laikā.
(datu avots: CSP)
Bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 61 gads) īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, procentos.
Bezdarbnieku skaits – Visas tās personas vecumā 15 – 61 gads, kuras reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā un kurām piešķirts bezdarbnieka statuss.
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji – Abu dzimumu personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido nodarbinātie un darba meklētāji (gan reģistrētie Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu.
(datu avots: CSP)

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv