Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Biblioteku nedēļa Aglonas novada centrālajā bibliotēkā

Saturs atjaunots: 25.04.2017.

Pasākums no cikla “Kaimiņu būšana” – “Tiekamies bibliotēkā!” 


Bibliotēku nedēļas 2017  (17. -  23. aprīlis)  vadmotīvs bija  – Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem. Bibliotēkas nepastāv vakuumā. Bibliotēkas ir sabiedrības spogulis, un tās ir stipras tikai tad, ja tās ieklausās sabiedrības sapņos un raizēs, un nesavtīgi kalpo sabiedrībai un tās vajadzībām. Bibliotēkas pakalpojumus nevar dalīt tradicionālos un inovatīvos. Dzīvotspējīgi un jēgpilni ir tikai tādi bibliotēkas pakalpojumi, kas patiešām ir vajadzīgi sabiedrībai. Tieši tāpēc bibliotekāriem vissvarīgākā prasme ir mācēt ieklausīties cilvēkos sev apkārt, un atsaukties viņu vajadzībām. Tai pat laikā sabiedrībā vēl joprojām dzīvi ir stereotipi par to, kas ir bibliotēka un ko tā dara. Laikā, kad aizvien uzstājīgāk skan saucieni optimizēt un efektivizēt, saskaitīt un izmērīt it visu mums apkārt, mēs nedrīkstam bibliotēku uztvert kā pašu par sevi saprotamu. Mums ir jābūt gataviem un spējīgiem jebkuram parādīt un pierādīt mūsu darba vērtību. Mums ir ar ko lepoties!

Lai pastāstītu par savu darbu, lai uzklausītu sabiedrības vērtējumu par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, bibliotēku nedēļas laikā organizējām tikšanos ar saviem lasītājiem no SAC “Aglona”. Bibliotēka sniedz bibliotekāros pakalpojumus SAC ”Aglona”iedzīvotājiem kopš tika likvidēta Salenieku bibliotēka : visu šo laiku tur darbojas bibliotekārais grāmatu apmaiņas punkts, mūsu sniegtos pakalpojumus izmanto 39 SAC “Aglona” iedzīvotāji un darbinieki. Bet tikai retais no šiem lasītājiem ir bijis klātienē bibliotēkā, tāpēc bibliotēku nedēļas laikā tikāmies bibliotēkā. Pasākuma laikā iepazīstinājām lasītājus ar darbu, ko veic bibliotēka novadā, SAC “Aglona” iedzīvotāji varēja paši iepazīties ar grāmatu krājumu, izvēlēties grāmatas sev lasīšanai.  Pasākuma laikā lasītāji izteica arī savas domas par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, teica lielu paldies par to, ka tik ilgus gadus darbojas grāmatu apmaiņas punkts.

Liels prieks bija redzēt sirsnību un interesi cilvēku acīs, bija gandarījums par to, ka tik jaukā atmosfērā pavadījām pēcpusdienu pēc svētkiem, kopīgi aprunājoties, minot mīklas, klausoties Lieldienu stāstus. Ceram, ka SAC “Aglona” lasītāji, tie, kuri var un vēlas,  varētu vismaz vienreiz mēnesī bibliotēku apmeklēt klātienē.

Paldies par tikšanos! Ieguvēji esam visi.

Informāciju iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās  bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv