Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bibliotēku nedēļa

Laikā no 11. līdz 17. aprīlim Aglonas novada centrālā bibliotēka piedalās Bibliotēku nedēļas  Latvijā sarīkojumos un aicina Aglonas novada iedzīvotājus apmeklēt piedāvātos pasākumus.

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, cildinot grāmatas un to lasīšanu, 1996.gadā 23.aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu dienu. Dāvināt grāmatas un rozes Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā līdz mums ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa nagiem. Kopš tā laika 23.aprīlī cilvēki dāvina viens otram grāmatas un rozes.

Pasākumi un akcijas :

Akcija „Neproti? Nāc, iemācies un izmanto!” – akcija turpināsies visu nedēļu – bibliotēkas lietotāju, īpaši senioru datorapmācība.

Akcija”SLA – starplasītaju abonements”- lasītāji apmainās ar grāmatām.

„”Orientēšanās sports” bibliotēkā „Sameklē, atrodi!”” – konkurss 5.- 9. kl. skolēniem

Izstādes :

„Grāmata. Atdzimšana. Pavasaris.”- 23.aprīlī- Pasaules grāmatu un autortiesību diena

„Grāmatiņa mani māca” – literatūras izstāde bērnu lit.  nodaļā