Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Saturs atjaunots: 2.01.2017.

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma (19.2.) “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


Konkurss izsludināts:

MK noteikumu Nr. 590 5. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

1.1. rīcībā: “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

M1 stratēģijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu, tā kopējais atbalsta apmērs – 746 959,90 EUR

1. kārtā pieejamais finansējums ir 230 000 EUR. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam.

Pilns sludinājuma teksts un vērtēšanas kritēriji ŠEIT

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” stratēģija ŠEIT

Veiksmīgai projekta sagatavošanai ieteikumi, MK noteikumi, veidlapas un rokasgrāmatas pieejamas LAD mājas lapā

Informāciju iesniedza: Zane Ločmele, Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” biroja administratīvā vadītāja, E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv