Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrība „Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada darbības programmas plānu

Saturs atjaunots: 11.03.2014.

       Biedrība „Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada aktivitātes  projektā „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, kuru uzsāka 2013. gada 23.augustā parakstot līgumu par projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” īstenošanu.  2013. gadā biedrība diezgan īsā laika periodā īstenojusi vairākas aktivitātes: noorganizējusi 2 talkas Cirīšu dabas parka teritorijā, konkursu un forumu „Uzdrīksties Aglonā”, 5 nodarbības «Es tev – tu man», labdarības akciju „Klusais eņģeļa pieskāriens”, radošo ziepju darbnīcu, apmācības par finansējuma piesaisti, Biedrības biedri piedalījās Preiļu NVO aktivitātēs novada domes, komitejas sēdēs, sabiedriskajā apspriešanā, pieredzes apmaiņā Alūksnē. Projektā noslēgti 4 partnerības līgumi. Finansējuma piesaistei sagatavoti 2 projekta iesniegumi sadarbībā ar biedrību „Ideju strops”. Biedrībai piesaistīti jauni biedri un brīvprātīgie. Publicitātes veicināšanai izveidota mājas lapa www.neaizmirstule.lv , izdots biedrības kalendārs 2014. gadam, noticis projekta ievadseminārs.  Aglonas novada vecākiem piedāvājam Aglonā nebijušu pasākumu – resursu punktu jaunajiem vecākiem, kur vecākiem nomai tiek piedāvātas nepieciešamās lietas un spēles. Resursu punkts atrodas biedrības „Ideju stropa” telpās. Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014.un 2015.gada darbības plāniem. Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000 LVL ( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR)    ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR)  ir biedrības  finansējums. 2013. gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL (8516,14 EUR) no kuriem 5386.66 LVL (7664,53 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 598.52LVL (851,62 EUR) ir biedrības finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lvwww.neaizmirstule.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

 

 

 

Pēc projekta vadītājas Inetas Valaines informācijas sagatavoja un iesniedza

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv