Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrība “Alksniena” sāk realizēt projektu “Raitā solī – aktīvā dzīvesveidā”

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2014. gadā”, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Projekta iesniedzējs varēja būt biedrība, nodibinājums vai iniciatīvas grupa, kas darbojas Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novada teritorijā. Katra projekta maksimālais finansējums Aglonas novadā bija 400,00 EUR.

Šķeltovas pagasta biedrība “Alksniena” iesniedza projektu “Raitā solī – aktīvā dzīvesveidā”, kurš tika apstiprināts. Projekta aktivitāšu realizācijai tika piešķirta dotācija 237,01 EUR apmērā.
Projekta mērķis ir veicināt sportisku aktivitāšu, aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu lauku teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Par projekta līdzekļiem biedrība iegādāsies novusa galdu, kijas, šautriņmešanas inventāru, tenisa bumbiņas un galda tenisa raķetes, basketbola bumbu un galda spēli, kas sevī ietver piecas dažādas spēles ( dambrete, šahs, nardi, desas ( krustiņi, nullītes ) un domino ).
Viss inventārs un galda spēles iedzīvotājiem būs pieejams bez maksas “Iedzīvotāju atbalsta centrā”.
Biedrība “Alksniena” vasaras vidū plāno arī organizēt spēles, radošas aktivitātes un uzdevumus, veicinot aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū.

Biedrība “Alksniena” mīļi aicina projekta realizācijā iesaistīties arī brīvprātīgajiem, atbalstot un popularizējot aktīvu dzīvesveidu Šķeltovas ciemā.

Biedrības “Alksniena” valdes priekšsēdētāja
Santa Klusa.