Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” 17. maijā organizē semināru LEADER projektu iesniedzējiem

Ja Tev ir idejas, kā veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai, uzlabot sociālo situāciju laukos, ja esi gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas, UZZINI, KĀ SAGATAVOT PROJEKTU KONKURSAM LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANAS IETVAROS!

Īsteno savu ideju, piedaloties projektu konkursā “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

2016. gada 17. maijā pulksten 10:00 Skolas ielā 7 (aktu zālē, 3. stāvā), Krāslavā.

DARBA KĀRTĪBA
Laiks Tēma
09.45 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 10.30 Vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam rīcības un LEADER pieejas īstenošana
10.30 – 11.05 Projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)
11.05 – 11.45 Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji
11.45 – 12.15 AS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas
12.15 – 12.45 Jautājumi un atbildes

!! Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā, zvanot pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele) vai rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv
Plašāka informācija par projektu konkursu, kas izsludināts no š.g. 27. maija līdz 27. jūnijam, un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Informācija par atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu – http://kraslavaspartneriba.lv/biedriba-kraslavas-rajona-partneriba-izsludina-atklata-projektu-konkursa-iesniegumu-pienemsanas-1-ka?lan

Informāciju iesniedza: Silvija Podskočija, Aglonas novada lauksaimniecības konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv