Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrība “Preiļu NVO centrs” aicina pieteikties maksas kursos

   LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde Biedrība “Preiļu NVO    centrs“   aicina pieteikties maksas kursos.
 • Grāmatvedība „No 0 līdz bilancei” 72 h
 • Grāmatvedības kārtošana  ar datorprogrammu „Zalktis” 12 h
 •  Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu „Krivulis” 8 h
 • Projektu izstrāde un vadība 36 h
 •  Lietvedības pamati 36 h
 • Biznesa ekonomikas pamati 36 h
 • Angļu valoda 1. līmenis – 56 h
 • Angļu valoda 2. – 3. līmenis – 72 h
 • Angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem 24 h
 •  Vācu valoda 56 h
 •  Franču valoda 36 h
 • Latviešu valoda 56 h
 • Stila imidža ābece  24 h
 • Apstādījumu ierīkošana 36 h
 • Zīda apgleznošana 36 h
 • Telpu interjera dizains 36 h
 • Dāvanu iesaiņošanas pamati 24 h
 • Floristikas pamati 36 h
 • Fotografēšanas pamati 24 h
 • Šūšanas pamati 24 h
 • Sīkāka informācija www.preilunvo.lv
Pieteikšanās:
Personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos
Elektroniski preilinvo@inbox.lv
Telefoniski  28340855
Gudrs ir nevis tas, kas zina daudz, bet zina nepieciešamo.  /Eshils/
Avots: Biedrība “Preiļu NVO centrs”
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv