Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrība “Preiļu NVO centrs” aicina uz semināru

Biedrība “Preiļu NVO centrs” projekta “Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014 ietvaros    2014. gada 13. maijā plkst. 10.00 Kooperatīva ielā 6, Preiļos

organizē info dienu

       “Interneta vide un drošības    pasākumi internetā, cilvēkdrošības principu ievērošanai”    

Lektors: Juris Erts

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28340855

     

“Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī afiša ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par afišas saturu atbild biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv