Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Biedrība “Spēkavots” uzsāk projektu „Radošā studija” īstenošanu

Laika posmā no 15.05.2018. – 26.10.2018. tiks īstenots biedrības „Spēkavots” projekts „Radošā studija.” Projekta ideju atbalstīja un  finansējumu segs Aglonas novada dome kopā ar  Nodibinājumu Viduslatgales pārnovadu fondu. Šī projekta sadarbības partneris – Aglonas vidusskola.


Projekta mērķis izveidot Aglonas novada bērniem un jauniešiem „Radošo studiju” Aglonas vidusskolas telpās. Piecu mēnešu laikā projekta dalībnieki varēs apmeklēt un aktīvi iesaistīties Radošās studijas darbībā. Projekta laikā piedāvāsim Aglonas novada bērniem un jauniešiem interesanti, lietderīgi, aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, arī vasaras periodā, tiekoties katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā. Iesaistoties Radošās studijas darbībā bērniem un jauniešiem būs iespēja:  attīstīt un pilnveidot savas radošās prasmes, iemaņas, talantu, uzņēmīgumu, pilnveidot komunikācijas un sadarbības prasmes, iepazīstināt novada iedzīvotājus ar savu darbību, ka arī ieinteresēt novada iedzīvotājus savā darbībā. Projekta  noslēgumā  tiks izveidota izstāde „Ziedi Mana Latvija, ziedi!”.

Projekta dalībnieki varēs  mācīties neformālā gaisotnē caur savu pieredzi, izjūtām, emocijām, pārdzīvojumiem, savu pasaules redzējumu,  sadarbību un darbību ar vienaudžiem. Viņi apgūs jaunas un mūsdienu radošās tehnikas. Uz jauno zināšanu bāzes projekta dalībnieki izveidos savus radošus darbus. Izmantojot projekta iespējas – Aglonas novada bērniem un jauniešiem būs iespēja iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tādā veidā, stiprinot Latvijas sabiedrības valstsgribu, un attīstīt piederības sajūtu savai valstij kultūras un izglītības jomā.

Projekta laikā tiks īstenotas 10  studijas darbnīcas,  materiāli darbnīcas idejas īstenošanai būs pieejami katram dalībniekam bez maksas. Darbnīcas vadīs skolotājas: Inta Reča un Vija Kovaļkova.

Darbnīcu saraksts:
24.05.18. – darbnīca „Filca pasaulē”;
14.06.18. – darbnīca „Latvju zīmes laika ratā”;
28.06.18. – darbnīca „Stilizētās saktas”;
12.07.18. –darbnīca „Sapņu ķērājs”;
26.07.18. – darbnīca  „Zīļu vainadziņš”;
09.08.18. – darbnīca „Dabas skaistums”;
23.08.18. – darbnīca „Gobelēns no dabas materiāliem”;
13.09.18. – darbnīca „Latvijas dabas burvība”;
27.09.18. – darbnīca „Ziedi Latvijai”;
11.10.18. – darbnīca „Patriotiskās brošas”.

Darbnīcu secība projekta laikā var mainīties. Pieteikties dalībai projektā var pie Vijas Kovaļkovas (29344768).
Aglonas vidusskolas telpās 15.10.18. notiks izstādes atklāšana „Ziedi Mana Latvija, ziedi!”.

Ja tu esi vecumā no 5 – 30 gadiem – nāc mūsu pulkā! Sekojiet Radošās studijas darbībai www.facebook.com, Aglonas vidusskolas lapā.

Informāciju iesniedza: Vija Kovaļkova, projekta „Radošā studija” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv