Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrības „Latvijas Mazpulki” konference Rīgā

Aglonas novadā darbojas trīs Mazpulki – Grāveru, Šķeltovas un Priežmalas.  27. februārī, Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Latvijas Mazpulku 25. konference „Laiks. Lauki. Labklājība”.

Kā īpašie viesi bija ieradušies Armands Krauze (LR Ministru Prezidenta parlamentārais sekretārs), Laimdota Straujuma (LR Saeimas deputāte), Artūrs Graudiņš (LR Zemkopības ministra padomnieks), Lolita Čigāne (LR Saeimas deputāte), Mārtiņš Šics (LR Saeimas deputāts), Iveta Grigule (Eiropas Parlamenta deputāte) un Andris Jaunsleinis (Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs).

Konferences dalībniekiem tika aktualizēta klimata mainības tēma. Uzzinājām laikapstākļu prognozēšanas paņēmienus un lietotnes Dabasdati.lv iespējas, kurā var noteikt nezināmas sugas, veikt fenoloģiskos novērojumu vai ziņot par redzēto pirmo pavasara taureni,uzziedējušo lazdu u.c. Guvām ieskatu arī par Latvijas Valsts simtgades svinēšanas programmu no 2017. g.-2021. g.

Mazpulki sadarbojas ar daudzām organizācijām, tai skaitā ar novadu pašvaldībām. Mazpulku vadītāji atzīst, ka vieglāk sadarboties ir mazajos novados nekā lielajos. Mazajos novados nereti ir tikai daži mazpulki, un tie arī saņem lielāku atbalstu dažādās jomās. Lielajos novados ir vairāk mazpulku, līdz ar to atbalsta intensitāte var būt mazāka vai nebūt vispār. Lielākais, ko pašvaldība var sniegt, atbalstot mazpulku, ir transports vai tā izdevumu segšana, lai nokļūtu uz/no pasākumu, kā arī dalības maksas segšana. Te jāsaka liels paldies Aglonas novada pašvaldībai, jo transports mazpulcēnu vajadzībām vienmēr tika noorganizēts, kā arī apmaksāta dalības maksa forumos, nometnēs un semināros. Uz konferenci šogad kopā ar mazpulcēniem brauca Aglonas novada pārstāve, Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja, Lolita Kaļāne. Konferences gaitā Lolita apsveica mazpulku vadītājas, Ludmilu Kormiļcevu un Ingrīdu Kroiči, kā arī tos mazpulcēnus, kuri bija ieradušies uz konferenci. Paldies par patīkamo pārsteigumu, vēl jo vairāk tāpēc, ka daudzu mazpulku pašvaldību pārstāvji nepagodināja ar savu klātbūtni Latvijas Mazpulku 25 gadu svinības. Ceram uz turpmāku sadarbību, kurā Aglonas novads atbalstīs nevalstisko organizāciju iniciatīvas.

Mums kā mazpulcēniem, protams, bija ļoti svarīgi noskaidrot mazpulcēnu prioritāros projektus 2016. gadā. Mazpulcēni jau pavasarī plānos savas ieceres, bet vasarā tās realizēs, un rudenī prezentēs. Jāatzīmē, ka mazpulcēnu projekti vienmēr bijuši interesanti, jo tos veido tie bērni, kuri pēc izglītības iegūšanas atgriezīsies Latvijas laukos un cels savu dzimto novadu labklājību.

Informāciju iesniedza:  Ingrīda Kroiče, Priežmalas pamatskolas mazpulka vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv