Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrības “Neaizmirstule” darbība savam novadam

Biedrība „Neaizmirstule” turpina īstenot 2014. gada aktivitātes projektā „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, kuru uzsāka 2013. gada 23.augustā, parakstot līgumu par projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” īstenošanu.

2014. gadā biedrība periodā īstenojusi vairākas aktivitātes: noorganizējusi 1 talku, konferenci, literāro darbu konkursu, kas veltīts dzejniecei “Neaizmirstulei”, 8 nodarbības «Es tev – tu man», radošo dekupāžas darbnīcu, apmācības par organizācijas tēla veidošanu. Biedrības biedri piedalījās Preiļu NVO aktivitātēs, novada domes, komitejas sēdēs, pieredzes apmaiņā Kurzemē. Projektā noslēgti 7 partnerības līgumi. Finansējuma piesaistei biedrība gatavo projekta iesniegumus.  Biedrībai tiek piesaistīti jauni biedri un brīvprātīgie. Biedrība pirmoreiz novadā ir uzsākusi veidot brīvprātīgo un gidu pakalpojumu datu bāzes Aglonas novadā.  Projekta laikā izveidota mājas lapa www. neaizmirstule.lv

Aglonas novada vecākiem piedāvājam Aglonā nebijušu pasākumu – resursu punktu jaunajiem vecākiem, kur vecākiem nomai tiek piedāvātas nepieciešamās lietas un spēles. Resursu punkts atrodas biedrības „Ideju stropa” telpās BBLPC “Strops”, kur vecāki var iznomāt trīsriteņus, sētiņu, ķengursomu, bērnu ratiņus un citas mantas. Aicinām vecākus aktīvi izmantot šo pakalpojumu, kas tiek piedāvāts bez maksas.

Rudens pusē biedrība rīkos dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas, “Ideju Forumu”, talkas, labdarības akciju un citas aktivitātes. Biedrības biedre Monika Pušņakova gatavo izdošanai literāro darbu krājumu, kas ir labāko konkursa darbu apkopojums 10 gados. Aicinām Aglonas iedzīvotājus iesaistīties biedrības rīkotajās aktivitātēs, nākt uz biedrību ar savām idejām.  Biedrības telpas atrodas Daugavpils iela 6, Aglonā (blakus Sporta hallei).

Paldies visiem biedrības biedriem, kā arī valdes locekļiem un vadītājai Intai Rečai par atbalstu projekta aktivitātēm. Biedrība “Neaizmirstule” pēdējos gadus ir kļuvusi par Aglonas novada nevalstiskā sektora apvienotāju, informācijas apmaiņas vietu.

 Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.

Programma paredzēta 3 gadu periodam, tās īstenošanas vieta Aglonas novads.

Galvenie pasākumi: līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.

Plānoties rezultāti: dalība domes, komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti partnerības,  sadarbības līgumi, iesaistīšanās  NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences,  forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde- tirgus, atbalstīts  radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.

Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un Latvijā, kas veic aktīvu darbību nevalstisko organizāciju darba popularizēšanā, brīvprātīgie, kas iesaistās NVO darbā, NVO biedri,iedzīvotāji, kas interesējas par pilsoniskās sabiedrības norisēm, bet nav NVO biedri.

Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014.un 2015.gada darbības plāniem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas42686.15 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 38417,54 EUR    ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR  ir biedrības  finansējums.

2014. gada projekta izmaksas ir 18004,23 EUR (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1800,42 EUR ir biedrības finansējums.

 

 

 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine,
tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv