Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Vairāk par projektu lasiet:  _1_karta_sludinajums_2016

Avots: biedrība “Preiļu rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv