Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

BIOR veiks Latvijas upju inventarizāciju

Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vadošie pētnieki uzsākuši darbu pie Latvijas upju ierindošanas prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā. Kopumā plānots inventarizēt 19 tūkstošus kilometru Latvijas upju.

Šobrīd, sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālistiem, tiek veidots upju saraksts un visas Latvijas upes tiks sadalītas vienu kilometru garos posmos. Par katru upes posmu datubāzē tiks iekļauta pieejamā informācija, piemēram, upes kritums, gultnes substrāts, zemes izmantošanas veids upes krastā. Pētnieki plāno apkopot informāciju par aptuveni 19 tūkstošiem posmu.

Latvijas upju inventarizācija nepieciešama, lai novērtētu upju nozīmi zivju sugu aizsardzībā un faunas daudzveidībā, kā arī saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā. Šāda datu bāze nodrošinātu zinātniski pamatotu upju apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un palielinātu upju atjaunošanas pasākumu efektivitāti.

Pirms Latvijas upju inventarizācijas darba uzsākšanas vadošie “BIOR” pētnieki, sadarbībā ar upju apsaimniekošanā iesaistītajām organizācijām, kā arī individuālajiem upju apsaimniekošanas ekspertiem un entuziastiem veica priekšizpēti un apzināja  vērtīgākās zivju sugas. Tāpat tika noteikti nozīmīgākie upju novērtēšanā izmantojamie dati un to avoti.

Par Latvijas upēs nozīmīgākajām zivju sugām tika atzītas ceļotājzivis (lasis, taimiņš, upes nēģis u.c.), citas lašveidīgās zivis (alata un strauta forele), kā arī citas zivis, kuras uzturas salīdzinoši strauji tekošos ar skābekli bagātos ūdeņos. Nozīmīgākie šo sugu stāvokli ietekmējošie faktori ir upju kritums, gultnes substrāts un ūdens temperatūra, kā arī upēs esošie aizsprosti, mazo HES ekspluatācija, upju iztaisnošana un bebru aktivitātes.

Upju inventarizāciju plānots pabeigt līdz šā gada vasarai, pēc tam “BIOR” pētnieki izveidos publiski pieejamu upju sarakstu, kurā tiks apskatīti un uzskaitīti efektīvākie apsaimniekošanas pasākumi. Pieejamais saraksts ļaus racionāli izmantot pieejamos finanšu līdzekļus, lai veiktu upju atjaunošanu, balstītu uz zinātniski pamatotiem lēmumiem.

Pētījumu valsts zinātniskais institūts “BIOR”  īsteno Latvijas Vides aizsardzības fondu projekta “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” ietvaros.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir viens no lielākajiem zinātniskajiem institūtiem Baltijā un vadošais pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses jomā. Institūts, balstoties uz inovatīvām pētniecības metodēm, rada praktiski pielietojamas zināšanas tādās jomās kā sabiedrības un vides veselība, pārtika, zivsaimniecība un veterinārmedicīna.

Avots: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais  institūts “Bior”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv