Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

BJBLPC „Strops” – jau 10 gadus Aglonā

Vispirms rodas idejas, kuras, ja paveicas, pārtop dižos rezultātos. Ideja par bērnu un jauniešu centru Aglonā pārtapa par projektu” Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā” ar  mērķi -  radīt bērniem drošu vidi, veicināt viņu intelektuālo un fizisko attīstību, attīstīt centra apmeklētāju sociālās prasmes, veicināt bērnu radošo izaugsmi, sniegt palīdzību bērniem mājas darbu un citu darbu (konkursi, olimpiādes un tml.) veikšanai, palīdzēt vecākiem, skolai risināt audzināšanas problēmas, piedāvāt skolas vecuma bērniem dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizēt radošas nodarbības. 2009. gada 30. jūnijā projekts tika apstiprināts. Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu un Aglonas novada domes līdzfinansējumu projekts tika veiksmīgi realizēts, un 2010. gada decembrī bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs uzsāka savu darbību, ar laiku iegūstot nosaukumu „Strops”.


Pirmā Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Inta Reča ar savu komandu ieguldīja enerģiju, zināšanas, lai Centrs uzsāktu pilnvērtīgu darbu. 2010. gada 22. decembrī  notika Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atklāšanas pasākums. Jau 2011. gada sākumā Centrā sākās aktīva, radoša darbošanās, tika piedāvāti dažādi pulciņi, meistarklases, radošās darbnīcas un organizēti pasākumi .
Tas ir viens no nozīmīgākajiem projektiem Aglonā, domājot par bērnu un jauniešu interesēm. Par to liecina lielais apmeklētāju skaits pa šiem gadiem. Nu jau 10 gadus bērnu un jauniešu centrs, dēvēts vienkārši „Strops”, nezaudē savu darbīgo ritmu, visu laiku ir kustībā un attīstībā. Šodien mēs nevaram iedomāties Aglonu bez BJBLPC „Strops”, teju katrs bērns un jaunietis šeit ir pavadījis daļu sava brīvā laika, spēlējot spēles, piedaloties konkursos, viktorīnās, radošajās darbnīcās, pulciņos, pasākumos, vienkārši komunicējot ar vienaudžiem. Visus šos gadus „Strops” ir aktīvi sadarbojies ar novada izglītības iestādēm, organizējot gan VISC dažādus pasākumus ( bērnu mākslas izstādes „LIDICE”,  konkursus „Skatuves runa”, „Anekdošu virpulis”), gan starpskolu konkursus ( „Superpuika”, „Supermeitene”, „Kāpēcītis” u.c.), gan dažādas tikšanās jauniešiem.
Šo 10 gadu laikā Aglonas BJBLPC „Strops” ir bijis radošs  un darbīgs kolektīvs, iesaistoties dažādos projektos, nemitīgi tiek papildināta materiāli tehniskā bāze , iegādātas arvien jaunas galda spēles, Lego konstruktori, Iglu kluči, spēļu konsoles u.c.
Kopš 2016. gada  ”Stropam” ir sadarbības līgums ar Jaunatnes programmu aģentūru  par projekta „Proti un Dari” realizēšanu Aglonas novadā, kura ietvaros jaunieši , kuri nekur nemācās un nestrādā, var apgūt dažādas prasmes un iemaņas.
2019. gadā sadarbībā ar British Council un Izglītības iniciatīvu centru projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros „Stropā” tika izveidots  Resursu centrs vietējai kopienai. Šī projekta ietvaros tika organizētas dažādas apmācības, izglītojoši semināri, meistarklases  vietējās kopienas aktīvistiem un pedagogiem. Kā arī papildināta materiāli tehniskā bāze ar  lāzergravieri, izšūšanas mašīnu un adāmmašīnu, lai varētu organizēt jaunas aktivitātes gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Mums nav liels kolektīvs, bet saliedēts, atsaucīgs, atbalstošs un radošs.  Esam vienmēr  veiksmīgi sadarbojušies ar Aglonas centrālo bibliotēku, Kultūras centru, Sporta organizatoru, Jaunatnes lietu speciālisti, Maizes muzeju, organizējot dažādus pasākumus, tikšanās un radošās darbnīcas. Paldies  novada domei, ka visus šos gadus ir saņemts atbalsts, lai varētu pastāvēt un radoši darboties. Paldies iepriekšējām vadītājām – Intai Rečai, Lolitai Kaļānei, Inārai Ukinai un viņu komandām par ieguldīto darbu.
Šogad dzimšanas dienas svinības un torte ar 10 svecītēm  izpaliks, jo saistībā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ieviestajiem ierobežojumiem šobrīd drīkstam  uzņemt ne vairāk kā 10 bērnus pēc bērnu vecāku rakstiska lūguma izņēmuma gadījumā (ja vecāki aizņemti darbā un nav personas, kuras uzraudzībā atstāt bērnu),  bet ļoti ceram, ka šī situācija drīz beigsies un varēsim darboties ierastajā ritmā. Sākoties jaunai BJBLPC „Strops” desmitgadei, esam gatavi jaunām idejām un iespējām. Lai mums visiem veicas!

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC “Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv