Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Brauciens uz Pasienes baznīcu

5.maijā Pasienes baznīcā notiks Rožukroņa pulciņa salidojums. Tiek rīkots Aglonas bazilikas draudzes brauciens uz šo pasākumu. 5.maijā plkst.9.00 izbraukšana uz Pasieni. Pulcēšanās laukumā pie Aglonas autoostas. Pieteikšanās pie Ināras Ukinas personīgi vai pa tālruni  26467587 līdz š.g. 2.maijam.

Plkst.11.00 Rožukronis Pasienes baznīcā.

Plkst.12.00 sv. Mise

Maksa par braucienu – Ls 2,50

Uzmanību!

Sakarā ar to, ka Pasiene atrodas pierobežas zonā, līdzi jāņem pases!