Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Brīvā laika pavadīšana starpbrīžos un pēc stundām Priežmalas pamatskolā

Sports ir viens no veidiem, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Priežmalas pamatskolas skolēniem patīk sports, un to esam pierādījuši ar labiem rezultātiem starpnovadu sacensībās vieglatlētikā, futbolā un krosā.

Tādēļ vienmēr izmantojam iespēju pilnveidot skolas sporta bāzi un attīstīt savas prasmes, piedaloties projektos. Pagājušā mācību gada beigās Aglonas novada dome atbalstīja skolēnu pašpārvaldes projektu „Sporta aktivitātes starpbrīžos un pēc stundām Priežmalas pamatskolā”, kā rezultātā tika iegādāts novuss, šahs, dambrete, futbola, volejbola un basketbola bumbas, volejbola tīkls, futbola vārtu tīkli, tenisa raketes u.c.
Skolēniem ir nodrošināta iespēja aktīvi, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku starpbrīžos un pēc stundām.
Paldies Aglonas novada domei par finansējuma piešķiršanu un atbalstu. Fotogalerija.

Informāciju un foto iesniedza: Karīna Butlere, Priežmalas pamatskolas pašpārvaldes pārstāve

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību