Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Bruņotie spēki aicina jauniešus ar līdera dotībām apgūt virsnieka profesiju

 Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai apgūtu virsnieka profesiju, kas garantēs darbu vismaz turpmākos 20 gadus. Kandidātu dokumentu pieņemšana Rekrutēšanas un atlases centrā studijām akadēmijā jau ir sākusies un tā notiks līdz pat 31. jūlijam.


Šogad bruņotie spēki profesionālajā dienestā plāno pieņemt 828 karavīrus, no kuriem 120 karavīrus – studijām aizsardzības akadēmijā, lai kļūtu par savas valsts armijas virsniekiem, kas nodrošina militāro vienību un apakšvienību vadību. Atkarībā no militārās profesijas (dienesta pakāpes) atbildības un kompetences līmeņa virsnieki plāno, nodrošina, kontrolē un vada militāro uzdevumu izpildi un atbild par padotajiem visu līmeņu vienībās.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei.

Vidusskolu absolventiem tā piedāvā apgūt trīs akreditētas profesionālā bakalaura studiju programmas. „Sauszemes spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Autotransporta institūtu, lai sagatavotu nākamos virsniekus, tehniķus – mehāniķus dienestam Sauszemes spēkos, bet „Jūras spēku militārās vadības” studiju programmu – sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, lai sagatavotu nākamos virsniekus, kuģu vadītājus un mehāniķus dienestam Jūras spēku flotilē. Savukārt “Gaisa spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūtu, lai sagatavotu nākamos virsniekus, tehniķus – avioniķus dienestam Gaisa spēku aviācijas bāzē.

Profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem jau ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Papildus profesionālajām studiju programmām aizsardzības akadēmija nodrošina Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem valsts augstāko mācību iestāžu absolventus – ārstus, juristus, teologus, diriģentus, psihologus un IT speciālistus.

Pirms studijām aizsardzības akadēmijā visiem atlasītajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma – 13 nedēļas Kājnieku skolā un 8 nedēļas Instruktoru skolā. „Komandējošā sastāva virsnieks” studiju programmā papildus vēl ir paredzēts 8 nedēļu apmācības posms.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī vairākas priekšrocības, kādas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas – tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem tiek nodrošinātas karavīra sociālās garantijas.
Kadetiem maksā karavīra algu, sākot ar 780 eiro pēc nodokļu nomaksas.  Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgumu.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Dienējot bruņotajos spēkos, virsnieks iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām un kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas interneta vietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam – bruņoto spēku interneta vietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību gadījumā rakstot uz Rekrutēšanas un atlases centra elektronisko pasta adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa tālruni 67137137.

 

Avots: Nacionālie bruņotie spēki