Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Būvdarbi saietu namos

Saturs atjaunots: 2.05.2012.

Lai  aktivizētu Aglonas novada iedzīvotāju sabiedrisko dzīvi, Šķeltovas un Kastuļinas saieta namos tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kas tiek realizēti Lauku atbalsta dienesta  projekta  “Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā” (Nr.11-03-L32100-000004) ietvaros.

Šķeltovas saieta nama zālē jau ir izremontēti griesti un sienas, uzlikti pamati grīdai, izremontēta viena tualete, ieeja  un nojume virs lieveņa, kas paredz ērtu piekļūšanu saieta namā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  Pašlaik  tiek ierīkota invalīdu tualete, remontēts koridors, bibliotēka un datortelpa, saieta nama vadītāja kabinets. Darbus veic SIA “Renesanse K”.

Kastuļinas saieta namā darbi tika uzsākti nesen, tāpēc paveikto darbu apjoms ir mazāks, tiek remontēts pirmais stāvs – vadītāja kabinets, tualete un koridori.

Kastuļinā otrajā iepirkumu konkursa rezultātā ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu uzvarēja un darbus veic SIA “Rēzeknes pilsētas Delta”.

Projekta kopējās izmaksas ir 156379,58 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 12539,28 LVL.

ELFLA tīmekļa vietne:
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD)